På vej mod en ny strategi for kulturen i Viborg Kommune

Vi er godt på vej med udarbejdelsen af en ny Kulturstrategi 2017-2020 for Viborg Kommune.

06. januar 2017, 13:35
Per Møller Jensen (S)

Startskuddet lød på et velbesøgt borgermøde i december, hvor vi fra udvalgets side præsenterede et oplæg for deltagerne, som dannede grundlag for en god drøftelse.

Efterfølgende har der været en høringsfase, hvor man har kunnet komme med forslag og bemærkninger - og rigtig mange har bidraget med gode input.

Både på borgermødet - og i høringsfasen - har interessen samlet sig om to forhold som supplement til oplægget:

- Kommunikation til borgerne om kulturtilbud

- Kultur i hele kommunen

Disse to indsatsområder er indskrevet i det reviderede oplæg, som vi fra udvalgets side nu sender i afsluttende høring med henblik på - evt. med justeringer på baggrund af supplerende ideer m.v. - at kunne vedtage den endelige Kulturstrategi 2017-2020 på et møde i marts.

På borgermødet torsdag aften gav vi fra administrativ og politiks side tilsagn om en forstærket markedsføringsindsats bredt i kommunen om kulturtilbud bl.a. i samarbejde med Mediehuset Viborg Stifts Folkeblad - ligesom der var bred enighed om i debatten, at vi på kryds og tværs i kommunen skal gøre brug af og udbrede kulturtilbuddene.

Til at løbe Kulturstrategien i gang har vi i årene 2017-2019 0,5 mio. kr. årligt - og de kan bl.a. bruges til de to indsatsområder, som er blevet tilføjet i Kulturstrategien på baggrund af høringsfasen.

Kulturen kan vi fortsat bruge som bindemiddel i vor storkommune - og i den forbindelse kan vi fra politisk side stille rammer og medfinansiering til rådighed, mens kulturen først og fremmest skabes af os selv - og gerne i fællesskab.

Fra udvalgets side glæder vi os over det store engagement og gode input fra interesserede borgerne og ser frem til - sammen med engagerede borgere på land og i by - at skabe kulturelle oplevelser.

Specielt i forhold til kulturtilbud udenfor Viborg - og understøttelse heraf - kan dette efter min mening ske i dialog med bl.a. Viborg Landsbysammenslutning, som vi netop fra udvalgets side har bevilget et driftstilskud på 100.000 kr. i 2017.