Kulturen ruller i Viborg Kommune

Vi har vedtaget en ny Kulturstrategi for Viborg Kommune, som skal gælde perioden 2017-2020 en strategi som er blevet til i tæt dialog med borgerne.

07. maj 2017, 21:55
Per Møller Jensen

I strategien indgår 6 særlige indsatsområder, hvoraf jeg her vil folde de to ud:

-Kommunikation til borgerne om kulturtilbud

-Kultur i hele kommunen

Disse to indsatsområder blev især fremhævet i forbindelse med de borgermøder, der blev afholdt og det har vi taget til os i udvalget og dels sat det ind i kulturstrategien dels sat konkrete initiativer i værk.

Omkring kommunikation af kulturelle tilbud m.v. i hele Viborg Kommune har vi indgået et samarbejde med Viborg Stifts Folkeblad omkring en ny kalender-app med titlen Pindle som man kan benytte sig af, når man vil vide, hvad der er af kulturelle tilbud m.v. Og man også lægge egne arrangementer ind på siden.

Appen afløser den tidligere kulturkalender Det sker, som var en tryksag.

Vi håber, at mange vil gøre brug af appen og henviser i øvrigt til hjemmesiden pindle.viborg.dk, hvor arrangementerne også er lagt ind.

I forhold til kultur i hele kommunen udvider vi det hidtidige samarbejde omkring Liv i forsamlingshusene med en række nye tilbud bl.a. lokalt besøg fra kulturelle institutioner m.v. i Viborg.

Dertil kommer, at der er sat et rammebeløb af til andre kulturelle tilbud, der etableres af lokale initiativ-tagere og kulturelle institutioner og foreninger.

Og det er vigtigt at understrege, at det ikke blot er forsamlingshuse, der kan komme i betragtning.

Vi glæder os til at se begge initiativer for alvor komme i gang og glæder os over, at vi årligt har 0,5 mio. kr. ekstra til at rulle Kulturstrategien ud i hele Viborg Kommune.