Bevar busdriften i landdistrikterne

Anders Jensen mener, at rute 50 skal bevares. Læs hans læserbrev her:

27. juli 2017, 15:45
Bevar busdriften i landdistrikterne

LÆSERBREV I et oplæg til besparelse på busdriften i Region Midtjylland, er rute 50 fra Viborg til Skive over Løgstrup, Kvols og Knudby medtaget, som en af de 17 ruter der ikke længere skal finansieres af regionsrådet.

Hvis dette bliver realiseret, vil det være et alvorligt slag for lokalsamfundene i området, hvor både børn, ældre og øvrige pendlere er afhængige af busbetjeningen.Hvis det fortsat skal være attraktivt at bosætte sig i de mindre bysamfund, er muligheden for at benytte bustransport en vigtig faktor. Ikke blot for de daglige brugere af bussen, men også for besøgende, som ikke kan transportere sig i egen bil.

Region Midtjylland har en pålagt opgave i, at drive tværkommunal kollektiv trafik og finansierer i dag 99 regionale ruter. Med forslaget vil man altså nedlægge eller beskære næsten en femtedel af ruterne. Det er et voldsomt anslag mod busdriften i landområderne, hvor man bør forlange, at regionen til en start analyserer, hvorfor der er sket en stigning i udgiften til området på ikke mindre end 30%.

Det angives i besparelsesforslaget at den kollektive trafik beslaglægger 52% af budgettet i Regional Udviklingsråd mod 40% i 2007. Som årsag til stigningen i omkostningerne nævnes højere priser ved udbud, investeringer i it-systemer, høje omkostninger til Rejsekortet og til dels letbanen i Århus. Der nævnes altså ikke noget om, at det skyldes dårligere belægning på ruterne.

På mange andre områder stilles der krav om, at man planlægger en smartere drift og dermed besparelser ved hjælp af bl.a. nye teknologier. Dette krav kan også stilles her, uden at der skal ske serviceforringelser. Udfordringer med omkostningsstyring må ikke udmøntes i dårligere service i landområderne.

Skulle det ende med, at regionsrådet realiserer besparelserne i oplægget og dermed lukker rute 50, er det oplagt at byrådet i stedet træder til, og sikrer busbetjeningen i området. Viborg Kommune er landets geografisk 2. største kommune og dermed er der store afstande fra yderområderne til Viborg. I Viborg investeres der, på fornuftig vis, store summer i kulturinstitutioner m.m. så som hovedbiblioteket, stadions, teater, Tinghallen, musikskole, banegård osv.

Disse anlæg og institutioner skal virke for alle i kommunen, også for dem der ikke har mulighed for egen befordring. Det er derfor vigtigt, at busbetjeningen til de mindre bysamfund bevares, så der fortsat er sammenhæng i Viborg Kommune.