Regler for læserbreve

05. oktober 2017, 13:00
Regler for læserbreve i Fjends Folkeblad

Hen over de seneste uger har vi her på avisen modtaget en stadig større mængde af læserbreve. 

Det er altid dejligt, når folk har noget på hjerte, men da vi er en lille lokalavis med begrænset plads, er vi desværre nød til at sætte en række regler.

Læserbreve må max. fylde 300 ord (eller max. en halv A4 side i standard Word, skrevet med Times New Roman, punktstørrelse 12 og alm. linjeafstand).

Under alle omstændigheder vil vi på grund af mangel på ledige spalter formentlig være nødsaget til at vælge til og fra. Som lokalavis vil vi prioritere lokale læserbreve med reelt indhold, budskab eller spørgsmål og ud fra det kriterium forsøge at udvælge de læserbreve, der så bringes i avisen. Medsend gerne et foto som jpg.

Vi vil -hvis en debat og synspunkter begynder at gentage sig - tillade os at stoppe debatten for at give plads til nye.

Vi kan ikke garantere at alle får plads i spalterne, men til gengæld kan vi garantere at alle læserbreve, som vi finder relevante, bringes på netavisen www.fjendsfolkeblad.dk.