Lovløshed betaler sig i Hjarbæk!

09. oktober 2017, 13:41
På billedet ses det skel og trådhegnet, der fortælles om i læserbrevet Foto: Privatfoto

Selvom et hold  naboer på Strandvejen  i Hjarbæk groft har overtrådt stribevis af retningslinjer for deres eget byggeri af nyt sommerhus, lykkedes det dem med klager til Viborg kommune at trække vores byggetilladelse i langdrag i ca. 2½ år.

Naboerne mente, at de ville få indbliksgener fra vores nybyggeri på trods af, at sommerhuset ikke kom nærmere fælles skel end det gamle hus, som skulle rives ned.

Derfor sendte teknisk forvaltning deres medarbejder ud for at besigtige naboens og vores matrikler.

Hun  bemærkede overfor naboen, at deres nybyggede træterrasse helt ud i skellet og ca. 3 meter over niveau til kystbeskyttelseszonen ikke var lovlig, dog uden at foretage sig yderligere i sagen.

Naboerne har fjernet de store træer foran deres hus, så de kan sidde på terrassen og følge med i, hvad deres genboer foretager sig. 

De mener tilsyneladende, at moral er godt og dobbeltmoral er dobbelt så godt!

Siden er Viborg kommune, helt op på direktørniveau, blevet bekendt med de mange overtrædelser af retningslinjerne for vore naboers byggeri og alligevel griber de ikke ind.

For mig ser det ud til, at man med byggeri af sommerhus i Hjarbæk lettere kan få tilgivelser af Viborg kommune for ulovligt byggeri end man kan få en byggetilladelse til lovligt byggeri !

Siden har vore naboer plantet fire ca. 4 meter høje træer med støttepæle på række næsten helt op til fælles skel i den eneste lysning i deres massive beplantning langs hele skellet.

Planteafstanden mellem de fire træer er under en meter og deres grene er sammenvoksede. 

Der er ikke  fri passage mellem træernes stammer.

Alle betingelserne for at de fire nyplantede træer kan karakteriseres som eget hegn  er opfyldt i følge hegnsloven.

Alligevel lykkedes det for en medarbejder ,  som Viborg kommune stiller til rådighed som sekretær for hegnssynet, i sidste øjeblik at få hegnsynet afsporet og fejlagtigt afvist, lige inden formandens fornuftige forligsforslag for begge parter blev stadfæstet,  med begrundelsen, at de fire nyplantede træer ikke alle var af samme slags.

Sekretæren glemte at læse sætningen færdig, da Bolius  (Boligejernes videncenter) oplyser, at betingelsen i følge Hegnsloven  for, at træer kan karakteriseres som hegn lyder:

- " Træerne er af samme slags eller har samme særpræg f. eks. alder og højde."

 Sekretæren skriver i begge kendelser den 8/6 2015 og den 24/4 2017:

"Hegnssynet og partnerne besigtigede træerne, fra Strandvejen 29´s side!"

Er det efter byrådets opfattelse ikke problematisk, at der er et partnerskab mellem indklagede og hegnsynet?

Hegnssynet burde derfor have erklæret sig inhabil i sagen i stedet for at afvise den, stik imod HEGNSLOVENS klare formulering!

Viborg kommunes ignorering af naboernes overtrædelser af retningslinjerne i deres byggesag, har givet dem "mere blod på tanden", da de også har udøvet selvtægt og ladet et fælleshegn opføre udelukkende fra vores side af skellet, selvom de på forhånd var advaret om, at det ikke vil blive accepteret og måske politianmeldt!

 Med hjælp fra direktør i Viborg kommune, Hans Jørn Laursen, kontaktede formanden for hegnsynet   mig endelig den 27/2 2017 og beklagede, at han af og til kan være lidt for hurtig. Derfor ville hegnsynet gerne se på sagen igen, når jeg har indsendt vores påstand i sagen.

Jeg skrev i påstanden, at jeg gerne ville have hegnsynet genoptaget fra der, hvor hegnsynets sekretær  fejlagtig afbrød naboerne i at svare på, hvilket af Formandens 2 ultimative forligsforslag, som de ville vælge.

Jeg skrev endvidere, at der ikke er hjemmel i den afsagte kendelse den 8/6 2015, da de fire 4 meter høje nyplantede  træer i sig selv opfylder alle betingelserne i Hegnsloven for at de kan karakteriseres som eget hegn. I kendelsen fra hegnssynet den 24. april 2017 omskrev hegnsynets sekretær vores påstand, så hegnsynet dermed kunne undgå, at tage stillig til den!.(Kan dokumenteres )

Hvis ikke sekretærens omskrivning af vores påstand er magtmisbrug, så vil jeg gerne høre, hvad borgmester Torsten Nielsen og byrådet i Viborg kommune kalder sådan en handling?

Har Viborg kommune ikke det overordnede ansvar for sekretærens  handlinger, når man stiller ham til rådighed for hegnsynet??

Hegnsynets medlemmer opførte sig arrogant og konstaterede straks, at der ikke var sket noget nyt siden hegnsynet blev afvist den 8/6 2015! De afviste igen sagen på fejlagtigt grundlag og besluttede, at klager også skulle betale for dette hegnsyn!

 Behandlingen af denne sag lever ikke op til kravet om god forvaltningsskik i Viborg kommune. Den trænger til en god afslutning i overensstemmelse med Hegnsloven!