- Flere gode hænder til børnene

11. oktober 2017, 13:45

 Der er med budgetforliget udsigt til, at Viborg Kommune giver et historisk stort løft af kommunens dagtilbud med stor stigning i tildelingen af penge pr. barn. 

I den forbindelse anbefaler næstformanden i Børne- og Ungdomsudvalget Eva Pinnerup, at pengene udelukkende bruges på bedre normeringer og mere personale til børnene.

- Tildelingen pr. barn stiger med helt op til 12-16% for hvert eneste barn i kommunen. Som eksempel stiger tildelingen for et børnehavebarn fra 58.887 til 68.865 kroner pr. år. Det er med stolthed, som Socialdemokrat, at vi onsdag vedtager et budgetforlig, hvori indgår store stigninger i tildelingen til vores dagtilbud i Viborg kommune, samtidig med at børnetallet falder. Det betyder også, at forældrebetalingen stiger, men hver gang forældrene giver 1 krone giver kommunen 3 kroner til serviceforbedringer, der i den grad vil kunne mærkes ude i den enkelte institution, siger Eva Pinnerup.

- Al forskning viser, at antallet af uddannede voksne i dagtilbud har afgørende betydning for børns trivsel. Derfor er det afgørende for os, at institutionerne bruger pengene på bedre normeringer og mere voksenkontakt til det enkelte barn. Jeg vil opfordre institutionerne til at bruge pengene på flere voksne til børnene og ikke øge budgetterne til efteruddannelse, kontrol eller projekter., slutter Eva Pinnerup.