Godt budget for småbørnene

12. oktober 2017, 11:25
Foto: Photographer Bjarke MacCarthy

Vi har vedtaget budgettet for 2018, som rummer mange gode takter.

Især er der grund til at glæde sig over budgettet i forhold til småbørnene, idet området tilføres et markant løft i form af øgede normeringer, som giver en bedre dagligdag i vore daginstitutioner med flere pædagoger og pædagogmedhjælpere og bedre voksenkontakt til børnene.

Således bliver der i vuggestuerne en ekstra tildeling pr. barn på 14.000 kr. (stigning på 12,5%) - og tilsvarende i børnehaverne på 9.978 kr. (stigning på 16,9%) i forhold til det forventede børnetal i 2018.

Det giver et tiltrængt og længe ønsket løft i vore daginstitutioner.

Baggrunden er dels en ekstrabevilling (9 mio. kr.) fra byrådets side til området dels en forøget forældrebetaling, idet kommunen betaler 75% af de samlede omkostninger til området og forældrene 25% i henhold til gældende regler.

Konkret betyder det, at forældrebetalingen for en vuggestueplads stiger med 197 kr. om måneden (stigning på 8,5%), mens en børnehaveplads stiger 199 kr. (12,5%).

Mange forældre har i drøftelser givet udtryk for, at de ønsker bedre voksenkontakt i vore daginstitutioner og at de er villige til at betale lidt ekstra, hvis vi fra byrådets side ville finde flere penge til et kvalitetsløft.

Det har vi således gjort.

Ved fælles hjælp har vi givet området et løft og det er værd at glæde sig over.