Nu starter arbejdet med cykelstien til Birkesø

Nu skulle det være ganske vist. Arbejdet med at etablere en cykelsti mellem Gammelstrup og Birkesø går i gang om få uger.

13. oktober 2017, 15:45
Cykelstien mellem Gammelstrup og Birkesø bliver snart en realitet Foto: Arkivfoto

Det oplyser Niels Hammer Sørensen, ingeniør ved Viborg Kommune.

- Alle aftaler er på plads med berørte lodsejere på strækningen fra Gammelstrup og helt ud til Birkesø. Cykelstien er detailprojekteret og sendt i offentlig udbud og der er licitation fredag den 20. oktober, hvor vi finder en entreprenør til at udføre arbejdet, fortæller Niels Hammer Sørensen.

Anlæggelsen af cykelstien vil dermed gå i gang forholdsvis hurtigt derefter.

Inden det sker, skal arkæologerne fra Viborg Museum dog ud og grave på strækningen, så man kan finde ud af, om der er fortidsminder under muldlaget. Den del starter arkæologerne på tirsdag den 24. oktober, altså i uge 43.

Den kommende cykelsti vil blive udført som en rekreativ sti i stenmel.

Det var egentlig først planlagt kun at føre cykelstien fra Gammelstrup og omkring 800 meter ud mod søen for så at føre ned ad en privat fællesvej det sidste stykke ud til Birkesø. Den del af finansieringen var på plads, takket være penge fra den såkaldt Grøn Ordning og udløst af de tre store vindmøller, der er blevet opstillet ved Gammelstrup.

Men det viste sig imidertid, at der var et lokalt ønske fra en borgergruppe i Gammelstrup og Stoholm Borgerforening om at stien i stedet fortsætter videre langs Birkesøvej. Der var bekymring for, at mange af cyklisterne ville fravælge den private fællesvej og i stedet fortsætte ad den mere trafikfarlige Birkesøvej det sidste stykke ud til Birkesø. Det ønske endte politikerne med at sige ja til.

Det kommer til at koste 2 millioner ekstra kroner at anlægge cykelsti hele vejen fra Gammelstrup til Birkesø.