Nye veje til forbedring af trafiksikkerhed og miljø

26. oktober 2017, 22:20
Foto: Leo Johansen

Til forbedring af trafiksikkerheden og til gode for miljøet, vil jeg gerne foreslå, at man tager forslaget om ny linjeføring af A 26 mellem Viborg og Skive syd om Stoholm frem af mølposen.

Samtidig med den nye motorvej vest om Viborg, vil det give enorme trafikforbedringer for bl.a. :Aarhus Hanstholm uden om byerne.

Skive bliver fri for gennemkørende trafik idet alle bilister der kører på A 26 mod Nykøbing vil bruge omfartsvejen

Presset på Ringvejen omkring Viborg mod den gamle A 26 vil formindskes betydeligt!

Stoholm vil blive forbundet med ordentlige veje især mod syd og øst.

Man kan spare den nye vej syd om Tastum.