Husk at stemme ved Ældrerådsvalget

I valgåret 2017 er der et valg, der er en lille smule overset, men som har stor betydning for Viborg kommunes 60+ årige. Det er valget til Ældrerådet.

06. november 2017, 17:15
Orienteringsmøde på ældrecenter Birkegården om valg til ældrerådet

I år foregår det dels digitalt dels pr. brev. Med en helt forrygende start på den digitale afstemning viser det sig med al ønskelig tydelighed, at vi ældre har taget digitaliseringen til os og endda overgår nogle unge. I forbindelse med valget til Ældrerådet kan vi stemme digitalt - hjemmefra.

Vi kan give ordet sofavælger en helt ny betydning.

Allerede nu har ca 1/5 af dem, der kan stemme digitalt, stemt, og en meget stor del af resten skal nok få det gjort, for vi ældre kan, hvad vi vil, - måske med lidt hjælp.

Vi vil opfordre til, at så mange som muligt bruger deres stemme, for jo flere, der stemmer, jo større vægt ligger der bag de råd og høringssvar, det kommende Ældreråd kan give.

Ældrerådet er nemlig vi ældres helt enestående mulighed for at blive hørt. Hvor mange andre befolkningsgrupper har en sådan lovfæstet ret?

Helt fantastisk ville det være, hvis alle stemte, for så ville Ældrerådet have ca. 1/3 af alle til byrådsvalget stemmeberettigede vælgere bag sig.

Det er ikke et politisk valg. Ældrerådets opgave er at varetage alle ældres interesser, uanset hvilke politiske sympatier de 11 medlemmer af det kommende Ældreråd har. Den fornemste opgave er nok at være der for de ældre, der ikke længere kan selv. Vi, der kan selv, skal nok klare os, men kan måske alligevel få brug for Ældrerådet på et eller andet tidspunkt.

Stem, stem, stem, så det kommende Ældreråds høringssvar og rådgivning får så stor en vægt som overhovedet muligt.

Den 27. november ved vi, hvilke 11 af de 20 kandidater til Ældrerådet, der er valgt. - Derefter er det op til os at bruge og støtte det kommende Ældreråd.