Jesper Bech og valgmødet i Løgstrup

09. november 2017, 12:20
Dan Sauer Nielsen (S) og Anders Jensen (V),

Jesper Bech fra de Konservative klager i et læserbrev på fjendsfolkeblad.dk over, at valgmødet i Løgstrup var et privat arrangement og over at han ikke blev inviteret med i politikerpanelet.

Valgmødet havde vi to lokale kandidater arrangeret, da det ikke tydede på, at der ville blive arrangeret andre valgmøder i Løgstrup-området. Temaet for mødet var Løgstrup-områdets udvikling og vi havde inviteret flere lokale oplægsholdere med, til at orientere om lokale projekter og ønsker til byrådet i den forbindelse. Det gjaldt bl.a. kommende byggeprojekter i Løgstrup, kollektiv trafik og lokalområdernes udvikling med indlæg fra Hjarbæk og Knudby.

Dermed blev mødet ikke et traditionelt vælgermøde med et stort panel af politikere, men en kombination af et orienterings- og valgmøde, hvor de to politiske fløje tillige var repræsenteret med en lokal kandidat fra Socialdemokratiet og fra Venstre. Hvis vi skulle følge Jesper Bechs argumentation om, at alle kandidater med interesse for Løgstrup-området skulle deltage i panelet, ville der formentlig sidde 10 kandidater og så ville mødet have haft en helt anden karakter.

Jesper Bech skriver, at det var et privat arrangement. Det var det ingenlunde, da mødet var fuldt offentligt og vi havde desuden opfordret Jesper Bech til at deltage på lige fod med andre deltagere, som kunne komme med deres holdninger og ønsker til Løgstrup-området under debatten. Derfor var vi meget overraskede over, at Jesper Bech overhovedet ikke dukket op til mødet.

På Jesper Bechs facebookside skriver han desuden, at det hjemmelavede debatmøde bar mere præg af et profileringsmøde end af et debatmøde. Med den sætning nedgør Jesper Bech to kandidaters initiativ til et valgmøde, som i øvrigt faldt i utroligt god jord blandt vælgerne i området, da ca. 150 deltog i mødet. Dermed har det været n af de allerbedst besøgte valgmøder i denne valgkamp. Så tak til deltagerne og oplægsholderne.

Når Jesper Bech ikke dukker op til mødet, rammer hans argumentation netop ham selv, da han åbenbart kun ville deltage, hvis han via en plads i panelet kunne profilere sig selv. Jesper Bechs fravær kan ikke skyldes en fyldt kalender, da de Konservative på et tidspunkt i valgkampen opfordrede de andre partier i kommunen til at deltage i et vælgermøde i Løgstrup, som også skulle ligge d. 7. nov! Det var et meget besynderligt tiltag, som bar præg at obstruktion over for det netop afholdte valgmøde og der var da heller ikke opbakning til dette møde fra de andre partier.

På valgmødet i Løgstrup Hallen var der stor ros fra de mange deltagere til mødets karakter og vi to kandidater lagde op til, at denne type møder bør holdes noget oftere, også udenfor valgkampene. Det står dog alle frit for, at arrangere andre typer møder og her vil vi opfordre Jesper Bech til, at komme ind i kampen og deltage der hvor områdets beboere møder op. Fortsat god valgkamp.