Stærke virksomheder giver velfærd

10. november 2017, 11:15

  I læserbreve og vælgermøder udloves der mere velfærd til os alle. Ikke mindst til de unge, vore ældre og mennesker med handicap. Derimod tales og skrives der meget lidt, om hvordan der skal skabes økonomi til det alt sammen.

Når det går godt for virksomhederne, så bliver det lettere for kommunens borgere at finde jobs, og skattegrundlaget bliver større. Flere skatteindtægter uden at hæve skatteprocenten og færre udgifter til ledige giver råd til velfærd. Det styrker også virksomhederne, og vi får en positiv spiral til gavn for alle.

Udviklingen er ikke så positiv, som nogle vil have os til at tro. Der er ganske vist en netto-tilflytning af borgere til kommunen, både til land og by. Men hvad nytter det, hvis der ikke er tale om borgere, som bidrager til den fælles økonomi?

Ifølge de nyeste tal fra De Regionale Arbejdsmarkedsråd er ledigheden steget det seneste år i Viborg Kommune. Yderligere 395 personer er kommet i arbejde, men en stor del heraf er tilflytningen af statslige arbejdspladser. Med en tilgang af 6-700 nye borgere om året, så giver det flere på offentlig forsørgelse. Ikke mindst i aldersgruppen 25 29 år, hvor 9,2 % af mændene og 11,2 % af kvinderne er ledige. Viborg Kommune ligger også langt tilbage i feltet af kommuner, når det gælder opstart af nye virksomheder.

Vi skal have vendt denne negative spiral, så der blive flere jobs og råd til mere velfærd.

Ud over at bidrage til en bedre fordeling af velfærdskagen, så vil jeg arbejde for at kagen bliver større:

-En aktiv og effektiv indsats for at bringe ledige i job med tyngde til de unge.

-En hurtig og dygtig sagsbehandling, ikke mindst i byggesager.

-Forbedrede vilkår for landsbruget, som både Viborg Kommune og Danmark er så afhængig af bl.a. med tidssvarende vandløbsregulativer, så kommunen ikke udvikler sig til brakland.

- Investeringer i vores vejnet, stier og kollektive transport, så kommunen kommer til at hænge bedre sammen også ift. vore nabokommuner og Karup Lufthavn.

-En hærvejsmotorvej, så vore transportunge virksomheder får forbedrede muligheder for at konkurrere med andre virksomheder.

- Udbygning af hovedvej 26 mellem Aarhus og Viborg og gerne videre til Skive, så også den vestlige del af kommunen kan få nem adgang til det overordnede vejnet.

Lad os sammen skabe grundlaget for mere velfærd gennem bedre rammer for vore virksomheder. Det er fornuft og sammenhæng.