Vi glemmer de ordblinde

12. november 2017, 17:00
.

 Mindst 7% af danske børn er ordblinde. Alligevel bliver lige netop disse børn ofte overset.

I takt med, at vi er blevet bedre og bedre til at opdage ordblindhed, er tilbuddet om hjælp ikke fulgt med. Jeg hører ofte om forældre, der vælger at gå til det private, for at deres barn kan få den hjælp, som der er behov for. Det er ikke retfærdigt, at forældre til børn med sådanne vanskeligheder skal punge ud.

Der er ikke nogen tvivl om, at vores læsecenter på Houlkærskolen er et fantastisk godt tilbud, og at børnene nyder godt af den ekspertise der er på stedet. Problemet er bare, at tilbuddet tager eleverne ud af den normale undervisning og fællesskabet i klassen. Og ikke mindst at der slet ikke er pladser nok på læsecenteret.

Jeg hører om børn, som er indstillet til Læsecenteret, men får at vide, at der er andre, der har mere behov. Herfra venter børnene og forældrene i uvished. Hvis børnene endelig kommer ind, så risikerer de bare at blive ekskluderet fra fællesskabet i deres egne klasser.

Her tænker jeg på de børn, som ofte er bagefter fagligt og har lidt flere nederlag på deres selvværd. Er svaret på deres problemer, at tage dem ud af klassen i en periode? Både barnet selv og dets omgivelser får nemt den opfattelse, at når barnet er færdigt på læsecentret er ordblindheden helbredt, hvilket jo langt fra er tilfældet. Tværtimod er det et blivende handicap, som hele tiden kræver støtteforanstaltninger.

Med min egen datters oplevelser som ordblind, og de mange fortællinger fra andre forældre i mente, er jeg overbevist om, at vi skal give støtten i klassen. Min datter er i dag 23 år og går på universitetet, hvor hun løbende får en uvurderlige støtte fra Universitets eget støttecenter. Hun kæmper stadig med lavt selvværd som resultat af den tid i uvished før hun fik relevant hjælp.

For at sikre en ordentlig skolegang for alle, bliver vi, kort sagt, nød til at nytænke tilbuddet til ordblinde.

Jeg mener vi bliver nød til at tænke nye måder, at organisere støtten på, for at alle kan få gavn af den ekspertise vi har på området.