Har vi råd til en Apple gave?

LÆSERBREV Har vi råd til en grøn gave fra Apple - en regning op til 50.000 kroner pr. husstand?

13. november 2017, 10:45
Johan Winther Rasmussen.

Vil byrådet og fjernvarmeværkerne på borgernes vegne tage risikoen for at Apple kan komme af med overskudsvarmen - det er vel et af de naturligste spørgsmål man kan stille sig selv her i valgkampen?

Det er vel en smuk tanke, at fjernvarmeforbrugere i Viborg vil aftage Apples overskudsvarme - men der er mange spørgsmål i den forbindelse, der kan få store konsekvenser for den enkelte forbruger.

Vi har i Liberal Alliance sammen med 2 eksperter på området gennemgået den 116 sider store rapport fra NIRAS - hvor vi har konstateret at der er mange huller som i den tidligere bekendte Kvols sag. Forudsætning er der kendskab til kontrakten mellem Apple og Viborg Kommune - f.eks. løbetid og betingelser. Kan Apple ophøre med leverance ved ændring af teknik, ophør eller flytning. Der er jo ikke noget som er gratis, som det siges, at være tilfældet med overskudsvarmen fra Apple. Fakta er jo, at Apple får afhentet sit affaldsprodukt direkte på adressen, der ellers vil kræve betydelige investeringer.

NIRAS anbefaler at Viborg Fjernvarme får indsigt i hele aftalen med Apple - hvilket forbrugeren vel også selv kan have en stor interesse i.

Der er naturligvis en besparelse på CO2 - men prisen kan være stor for den enkelte forbruger - det være sig nødvendige investering for på en enkelte forbruger i niveau af kr. 50.000. Samt det kan for ældre huses vedkommende være en risiko, at man kan komme til at fryse. Altså høj pris og ingen varme.

Da fremløbstemperaturen fra Apple vil være fra 25 - 30 grader skal de 5.500 eldrevne varmepumper og blokcentralerne bringe op på f.eks.70 grader, vil det kræve et betydeligt elforbrug, der p.t. ikke er rentabelt, ikke mindst på grund af de høje eleafgifter.

Det bestående ledningsnet skal også renoveres - så varmetabet under transporten formindskes, da isoleringsevnen i de nye rør er meget større end tidligere, hvilket også er afgørende i hovedledningen fra Foulum til Viborg.

Rapporten har også behandlet, at der skal være en balance, for at der tages højde for legionella.

Forsyningssikkerheden som helhed er et andet punkt, som kan være af afgørende betydning - da det fremgår af materialet at Apple bliver den eneste leverandør - hvad hvis Appel har udfald i 14 dage. Det bliver ikke noget problem for Apple, da de har andre serverstationer, der kan tage over - men forbrugerne skal vel ikke fryse i 14 dage.

Det eneste Viborg Kommune er forpligtet til at påse, at varmeforsyningen tilvejebringes, så der må nu være anledning til at hele varmeforsyningsområdet fremover skal forestås af Viborg Fjernvarme, hvor det er forbrugerne som fører taktstokken.

Når Liberal Alliance kommer i kommunalbestyrelsen, vil vi kæmpe for, at bestyrelsen i Energi Viborg fusioners med Viborg Fjernvarme som det forsættende selskab, for at skabe de bedste forudsætninger for rigtig energi og økonomi.

Såfremt Apple varmen ikke gennemgår en nøje undersøgelse er der stor risiko for, at Kvolssagen bliver slået med flere træskolængder.

Kan vi få en garanti?