Skole og vejnet

LÆSERBREV Jeg vil kæmpe særligt for to lokale mærkesager - nemlig nye skole og vejnettet.

13. november 2017, 11:00
Johan Winther Rasmussen.

Det er da dejligt at konstatere, at der er flere partier, som går ind for at Stoholm Skole flyttes til nye lokaler i sammenhæng med Stoholm Fritids- og Kulturcenter, hvilket kan være med til at bakke op om vores id, der blev født på et møde om Stoholms bymidte. Men reel set er det kun vores parti, der kan kæmper indædt for bygning af en ny skole, da øvrige kandidater til trods for positiv tilkendegivelser er bundet af partiaftaler i næste fire år.

Da interessen blev lagt omkring bymidten, var vi kun en anden erhvervsdrivende og jeg, som arbejdede med mulighed for flytning at Stoholm Skole. Vort forslag blev, at skolen skulle flyttes til nye lokaler ved Stoholm Fritids- og Kulturcenter.

Vi fandt det naturligt at skolen bliver flyttet, da Stoholm er et af de områder i Viborg Kommune, der har størst befolkningstilvækst. Ikke mindst set i lyst af, at den nuværende skole ikke fysisk lever op til dagens standard, samt at den står overfor en større investering til fællesområder m.v.

Yderligere foreslog vi, at der kunne være mulighed for samtidig, at arbejde for en kombination af skolen med en efterskole f.eks. for 10. klasser og gerne med et internationalt tilsnit. Herved ville vi kunne udnytte lokalerne optimalt og måske anvende dele af vandrehjemmet værelser til en kommende efterskole.

Liberal Alliance går ind for, at enhver investeringer foretages efter en grundig vurdering, så man har styr på forskellen mellem investering og løbende drift.

Jeg opfordrer byrådet til i 2018, at se fordomsfrit på fremtidens skole i Stoholm, ikke mindst med logistik og lave driftsudgifter for øje.

Mulighederne for både investering og drift er mange. I Liberal Alliance er vi tilhængere af at flere anlægsopgaver gennemføres som OPP opgaver, altså en kombination af offentlig og privat partnerskab.

Personligt har jeg kontakt til interesserede investorer, men vi afventer et signal fra byrådet om i hvilken retning politikken er i denne byrådsperiode, eksempelvis også om skoleområdet også kan gøres til et udviklingsområde for bymidten.

For Liberal Alliance er det ikke afgørende, om det er hønen eller ægget, der kom først, men derimod at der ved sund fornuft og tankevirksomhed skabes gode resultater sammen den lokale befolkning.

Som jeg ser det kan der her være muligt at få mere for skattekronerne og samtidig bidrage med mere vækst i Stoholm-området og få en samlet plan for bymidten.

Vi skal selvfølgelig have en hærvejsmotorvej - men inden længe skulle vi gerne have en renovering af vejene til kommunes tredje største by.

Det er da dejligt at konstatere, at næsten alle partier går ind for en hærvejsmotorvej, som vi i Liberal Alliance går stærkt ind for - vi må håbe, der bliver lige så stor en opbakning til renovering af vejene til Stoholm og naturligvis øvrige tiltrængte renoveringer af vejene i hele kommunen.

Da jeg næsten dagligt kører rundt i kommunen, må jeg desværre konstatere, at vejenes tilstand mange steder trænger til et løft - endda nogle steder til en stor renovering eller der skal etableres en ny vej.

Et eksempel er vejen mellem Viborg-Skivevej forbi Birkesø til Stoholm. Her er der tale om megen tung trafik, der skal kører konstant i bakke og dal. Det værste er at vejen er meget smal og med mange huller - til trods for at kanterne er blevet fyldt op med stabilgrus - er det snart kørt op igen med stor risiko for stenslag.

Som Olesen Banden har vi i Liberal Alliance en plan - her en vejplan. Vort mål er der løbende gøres mere for at opgradere en del af de kommuneveje, der har mest trafik og der tages hensyn til er-hvervslivet, så den tunge også kan komme sikkert frem. Det vil sammen med andre tiltag være en væsentlig faktor til at voksten kan komme fremad i hele Viborg Kommune.

I Liberal Alliance er vi tilhængere af at flere anlægsopgaver gennemføres som OPP opgaver, altså en kombination af offentlig og privat partnerskab. Dette kunne være en oplagt mulighed - så vi kan få både bedre og billigere veje.

Sidst men ikke mindst vil vi gerne i 2018 arbejde med en VISION VIBORG for hele kommunen nemlig: Vilje - Vej - Viden - Vækst - Virksomhed - Velstand.