Valgmødet i Løgstrup

LÆSERBREV Jeg var til vælgermøde i Løgstrup i forbindelse med kommunalvalget. Jeg bor i Hald Ege, så det der fik mig til at møde op var et punkt på dagsordenen omkring Hjarbæk Fjord og et for

13. november 2017, 13:00
Læserbrev om Hjarbæk Havn. Foto: Fjends Folkeblad

Leif Tipsmark, der er talsmand for sjægterne fortalte om Fjordbase Hjarbæk og om et forslag til en lavvandet museumshavn syd for den nuværende havn.

Der var lavet en flot forslag og en gennem arbejdet tegning over denne nye havn. Det ville blive et meget smukt anlæg. Dejligt hvis sjægtelauget får deres egen havn.

Flot ville det være at køre ud på molehovedet med havneanlæg på begge sider af molen.

Jeg kører næsten altid ud på molen og nyder synet af sjægterne. Tænker på deres tidligere brug for en familie, som havde deres udkomme af sjægten og måske et lille jordlod. Stor respekt for dem.

Det har jeg også for dem, der i dag holder en gammel sjægt sejlende. Jeg har i 25 år selv haft en træbåd og ved hvilket arbejde, der er forbundet hermed.

Det var lidt af et tankespring, så tilbage til Leifs indlæg. Han startede med at sige at Hjarbæk Havn var for alle de 93.000 borgere i Viborg. Den bemærkning glædede mig meget.

Hans indlæg sluttede med et indhentet overslag over, hvad en museumshavn ville koste. 13 millioner kroner lød det på kun 136 kroner pr. indbygger i Viborg Kommune.

Da sprang tankerne igen. Hold da op - tænk, hvad vi i Viborg Sejlklub har investeret i tidens løb.

Hele havnens nordlige mole har vi udbygget gang på gang fra en træbro, som i en storm sejlede afsted til Kvols Hage til i dag, hvor vores nyrenoverede stenmole, med et meget flot molehovede beskytter havnen (hele havnen) for nordlige og østlige vinde. Læg hertil andre faciliteter, som klubhus, slæbested og kran. Faciliteter, der gør en havn til en havn. Det har kostet rigtig mange millioner, som medlemmer har betalt og ydet arbejde for. Godt gået.

Vores formand Peter Blach kom i sit indlæg ind på ulemperne ved havnens opdeling i en kommunal del og sejlklubbens del. Det er en besynderlig konstruktion.

Tankespring igen. Kunne man tænke sig, at en fodboldklub, der helt fra bunden på frivillig basis har opbygget alle faciliteter til klubben at den fik at vide, at nu ville kommunen overtage halvdelen af klubbens eneste bane og bestemme hvem der skulle spille på banen? Det ville nok aldrig finde sted, men det er ikke mindre det, som Viborg Kommunes forvaltning har gjort over for sejlklubben. Bemærk at der står forvaltning den politiske beslutning blev først truffet 5 måneder efter at overtagelsen var trådt i kraft. Teknisk udvalg vedtog det på et møde under et punkt til orientering men ikke enstemmigt. Ret besynderligt sagsbehandling.

Kommunen/forvaltningen skrev så pænt at overtagelsen skyldes, at de ville mere i kontakt med brugerne i den kommunale del af havnen for mit vedkommende bestod kontakten i det årlige girokort.

Dygtigt lobby arbejde fra toppen i sjægtelauget, men det splittede havnen unødvendig. Hvordan starter man lige et samarbejde på den måde?

Glem al snak om Hjarbæk havn, som havnen for de 93.000 indbyggere. Ærgerligt, for det er ikke til fordel for nogen af brugerne og det medfører en dårlig udnyttelse af bådpladserne. Der er kun et havnehul, og som nævnt er det, der gør en havn til en havn, placeret i sejlklubbens del. Det er det samme vand vi sejler i, så på sigt må der vel komme folk til, der kan se, at der må tales sammen. Præcis som i fodboldklubberne.

Ovenstående helt for egen regning.