Glem ikke de bløde værdier

14. november 2017, 10:30

 Viborg Kommune har en rigtig sund økonomi og på den baggrund er det vigtigt, at vi ikke glemmer de bløde værdier.

Det er det offentliges fornemmeste opgave at sørge for, at ingen borger i Viborg kommune, lades uforskyldt i stikken.

Dansk Folkeparti ønsker en ældrepleje i særklasse og flere varme hænder. Det er en hjertesag for os, at ældre og svage borgere sikres en værdig og anstændig tilværelse intet mindre.

Dansk Folkeparti vil arbejde for, at der afsættes flere penge af i budgettet til de ældre, og de psykisk syge borgere. Det bliver der brug for i de kommende år.

Alle borgere i kommunen skal, hvis de har behov for hjælp, have den rigtige hjælp, som de er blevet visiteret til.

De skal have en fast sagsbehandler i hele forløbet, hvilket giver tryghed for den enkelte borger, enten man er ung ældre eller psykisk syg.

Det skal tilstræbes, at borgeren oplever kontakten med kommunen som meget respektfuld.

Kommunen skal håndtere flere pleje krævende borgere, som er konsekvenserne af en stigende levealder.

Dansk Folkeparti vil arbejde for, at psykisk syge borgere skal tilbydes behandlingstilbud i eget hjem, og der skal udarbejdes en grundig handlingsplan.

Vi oplever desværre også et stigende antal borgere i kommune med sygdommen Demens. Demente skal have en tryg tilværelse i Hyggelige omgivelser, og der skal være aflastning til familien og pårørende. I forbindelse med strategi- og handleplanen for demensområdet for Viborg Kommune blev Ældre- og Sundhedsudvalget i år enige om, at Sundhed og Omsorg skulle ansøge de puljer, der var indenfor demensområdet.

Ældre- og Sundhedsudvalget fik i sidste uge den gode nyhed, at Viborg Kommune får kr. 2.829.156 af en pulje i staten indenfor demensområdet.

Pengene skal bruges til Rådgivnings- og aktivitetscenter til demente og deres pårørende i Viborg Kommune.

Der er så meget vi skal passe på. Vis os tillid. Så kæmper Dansk Folkeparti i de næste 4 år for din tryghed.