Føljeton om broen i Dalgas Plantage

15. november 2017, 10:15
Foto: Arkivfoto

De 543 borgere, der henvendte sig sidste år med ønsket om at få genetableret omtalte bro, som blev fjernet i 2012, har ikke fået svar fra borgmesteren endnu, om det kan lade sig gøre eller ej. 

I alle årene har der løbende været henvendelser om broen, og på et tidspunkt indrømmede nogle politikere, at sagen var blevet syltet.

Pressen har gang på gang fået det svar, at der blev arbejdet på sagen ud fra en værktøjskasse. Denne kasse kan ikke have været særlig stor, for nu for nyligt er det kommet frem, at kommunen har sendt urigtige oplysninger ud til borgerne om, hvem der ejede de to jordlodder, som broen forbandt, og at de pågældende ikke var interesseret i en bro.

Men det uhyggelige er, at lodsejeren på den ene side slet ikke på noget tidspunkt er blevet kontaktet, om han var interesseret. Det ene brophæng sidder på hans jordlod, og han vil gerne have broen tilbage.

Ydermere er det kommet frem, at det er Viborg Sportsfiskerforening, der ejer broen, og da det var en nyhed for borgmesteren, kan hans embedsmænd ikke have været ret langt nede i værktøjskassen. Denne forening vil gerne støtte en genrejsning af broen.

Jeg synes, det er beskæmmende i et demokrati, at borgerne kan blive behandlet på sådan en måde, som tilfældet her er. Borgmesteren fører sig frem som en handlingens mand, men sporene i denne sag skræmmer. Husk at politikerne er og bliver borgernes tjenere og ikke deres modstandere. Jeg håber pressen vil følge op på sagen, og at der inden længe i mindelighed kan blive rejst en bro, der kan forbinde de to smukke skovarealer i Birkesøområdet.