Respekt til lokale frivillige og engagerede

15. november 2017, 11:20
Foto: Leo Johansen

 Vi er i gang med byfornyelser og opgradering af naturområder flere steder  super tiltag, der skaber god energi. Denne proces er først lige begyndt og den kurs skal vi forfølge.

Stor respekt til de frivillige i vores lokal områder. Det er i min optik deres fortjeneste, at vi har bevaret gejsten i vore lokal områder.  De frivillige har om nogen vist os vejen:  at det nytter at kæmpe for en god sag. De frivilliges indsats fortjener og har i den grad brug for at opleve, at der er en særlig politisk vilje og handling omkring deres indsats.

Vores lokal område skal tænkes og handles ind som aktive medspiller i en VI Vi-borg Kommune. Vi har så meget at byde på i vores lokalområde og sammen er vi bare så meget stærkere. 