Ambitioner, sammenhæng og handling

16. november 2017, 10:15

Mit slogan for valgkampen er Ambitioner, sammenhæng og handling.

Jeg har ambitioner for folkeskolen, som en vigtig samfundsinstitution. Det gælder bl.a. mere erhvervsrelateret undervisning til elever med håndværksfaglige evner og desuden flere pædagoger som støtte til lærerne, så alle elever får succesoplevelser i skolen. Mine ambitioner gælder også erhvervslivets vilkår. Det gælder bl.a. en optimal service fra forvaltningens side med en fleksibel tilgang til, at problemer skal løses i fællesskab mellem forvaltning og virksomhed.

Jeg har også ambitioner for en forbedret infrastruktur. Det drejer sig om en Hærvejsmotorvej til Viborg, en opgradering af A26 til Århus og desuden en østlig omfartsvej om Viborg, til den øgede trafik fra øst- og sydbyen.

Mine ambitioner gælder også de svageste grupper i kommunen. Det er måden vi behandler vore plejekrævende ældre og mennesker med fysiske og psykiske handicaps, der definerer kommunens værdier. Der skal derfor være tilstrækkelig hjælp til at sikre de svageste grupper et værdigt liv.

Der skal også være sammenhæng i alt hvad vi foretager os. Der skal bl.a. være sammenhæng mellem de nødvendige investeringer der foretages i Viborg by som hovedby og investeringerne i de mange landsbyer og lokalområder i kommunen. Og der skal være sammenhæng i kommunens økonomi, så pludselige nedskæringer undgås.

Alle de gode intentioner er ikke nok alene, der skal også handling bag ordene. Derfor skal Viborg Kommune være kendetegnet ved, at gode ider skal følges til dørs. Det kan bl.a. gøres ved, at henvendelser fra borgere og erhvervsliv skal ske via n kontaktperson i forvaltningen, så kommunikationen og sagsbehandlingstiden bliver optimal.

Viborg Kommune er den geografisk 2. største og den 9. største på indbyggertal i landet. Det skal give så meget pondus, at byrådet skal vise handling og søge indflydelse, også på det landspolitiske niveau, for at få vore ønsker gennemført.

Så ambitioner, sammenhæng og handling, det vil jeg arbejde for i byrådet.