Trylle kan jeg ikke...

16. november 2017, 21:30

 Det ville være dejligt, om man kunne trylle. Med en tryllestav frembringe flere cykelstier, nye og bedre skoler, daginstitutioner og plejehjem. Men jeg kan desværre ikke trylle. Til gengæld kan jeg give håndslag på, at jeg vil arbejde hårdnakket for forbedringer, hvis jeg bliver valgt til kommunalbestyrelsen.

Jeg vil gerne være områdets talerør over for kommunen og det politiske system. Jeg vil bidrage med at formidle information og vejledning til ildsjæle og foreninger, så lokale tiltag som cykelstier, byfornyelser og broer ikke stoppes eller forsinkes på grund af kommunalt bureaukrati. Jeg vil arbejde for udviklingen af lokalområdet og hele kommunen, ikke mindst flere jobmuligheder gennem bedre rammer for vore virksomheder, bl.a. med en hærvejsmotorvej og en udbygning af hovedvej 26 til Aarhus og gerne videre forbi Stoholm til Skive.

Jeg har vel ganske meget at byde ind med. En aktiv indsats for lokalområdet gennem mange års formandskab af Fjends Erhvervsråd, byudviklingsprojekter, børnehave, trafiksikring og en periode i kommunalbestyrelsen i den gamle Fjends Kommune. Det har ført mig rundt til alle hjørner af den nu hedengangne kommune og har for mig understreget værdien af borgerinddragelse og samarbejde på tværs af partier. Det kan for regelryttere og kommunale embedsmænd virke besværligt, men det giver bedre processer og resultater.

Hertil kommer udsyn og gennemslagskraft over for bureaukratiet og politikere. Min fortid som officer og bl.a. regimentschef for Jydske Dragonregiment i Holstebro og tiden som vicekommunaldirektør har givet mig erfaringer og kompetencer. Det skal sættes i spil for og skabe resultater for kommunens borgere og lokalområdet.

Så der bliver ikke noget trylleri efter tirsdag. Til gengæld står jeg for lydhørhed og målbevidst arbejde for vores lokalområde og kommunens videre udvikling.

Stem personligt på tirsdag det bliver afgørende for sammensætningen af den nye kommunalbestyrelse.