Kongenshus Efterskole klar med ny linje

Livsstils linjen starter den 2. januar og er et rigtig godt alternativ til julemærke-hjemmene, der ofte har lange ventelister

01. januar 2018, 07:00
Kongenshus Efterskole har faciliteterne til sport og motion. Der er styrketrænings center, en mobil boksering og en stor idrætshal. Foto: Pia B. Jakobsen

Efterskole Livsstillinjen vil først og fremmest have fokus på at styrke krop og selvværd gennem motion, sund kost og fornuftige søvnvaner. Det er nemlig ofte sådan, at lavt selvværd og overvægt hænger sammen.

Skolen har derfor ansat Hanne Kirkegaard, som er uddannet pædagog og coach og igennem mange år har været ansat ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Skive Kommune og tre år ved PPR i Herning Kommune.

Hver enkelt elev skal sætte sig et personligt mål. Indre styring virker langt bedre en ydre styring, siger hun og taler af erfaring. Ved hjælp af regelmæssige coachende samtaler vil hun støtte eleverne i at holde fast i den kurs, de selv har sat. Hanne er ikke i tvivl om, at det fællesskab, som efterskolen kan tilbyde, er vigtigt. Det er vigtigt for alle at høre til og at være accepteret, som den man er. Det er vigtigt ikke at skille sig ud. Og frem for alt er det vigtigt at have nogen at kæmpe sammen med.

Praktisk orienteret undervisning

Kongenshus vil fortsætte med at være en almen efterskole, hvor fagligheden er vigtig, men forstander Johan Vethe pointerer, at undervisningen ikke nødvendigvis skal foregå i et klasseværelse. Det giver de fleste elever en rigtig god forståelse af for eksempel matematik, når man tager udgangspunkt i praksis. Målet er at give de unge, der snubler i skolesystemet lige nu, en brugbar folkeskoleeksamen, så de har mod på at fortsætte i uddannelsessystemet. Praksis undervisning er en af måderne.

En anden af måderne er at fortsætte med at være en lille skole. Vi har en ambition om maksimalt at være 50 elever. Det giver ro og overskuelighed og rum til de mere sårbare elever. Kongenshus Efterskole vil være et alternativ til de store efterskoler med meget holdsport og store gymnastikopvisninger.

Sport har altid været i højsædet på den lille efterskole. Kongenshus Efterskole har haft en bokselinje siden 1988. Erfaringen viser, at boksning styrker disciplinen. Er man bokseentusiast, så træner man rigtigt, spiser rigtigt og kommer til tiden, konstaterer Johan Vethe.

Alternativ til julemærkehjemmene

Kongenshus Efterskole lægger i disse dage brochurer ud til kommuner og til lægehuse, så de vil kunne opfordre forældrene til at tage kontakt til Kongenshus Efterskole og melde sig til Livsstilslinjen. Der er venteliste, hvis man gerne vil på julemærkehjem, og opholdene der er i øvrigt af kortere varighed. Kongenshus Efterskole har ambitioner om at tage nogle af de unge, som er på ventelisten og sidenhen at følge op efter et ophold på et julemærkehjem. Vi vil gerne være dem, der fastholder, siger Johan Vethe. Man kan tage både 8., 9. og 10. klasse på efterskolen.

Han slutter af med at fortælle, at livsstilslinjen til foråret skal en tur til Club la Santa på Cypern. Det er da en god gulerod at se frem til.