Elektrikerløn er tæt på bachelorløn

Næsten to ud af tre elektrikere kan matche lønnen for bachelorer

28. december 2017, 14:40

  - En videregående uddannelse slår normalt ud i en højere indkomst, men sådan er det ikke altid. En del faglærte tjener lige så godt som mange personer med enten en erhvervsakademiuddannelse, en professionsbacheloruddannelse eller en akademisk uddannelse.

Sådan fortæller Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) på baggrund af en sammenlignende analyse, der blandt andet viser, at hver tredje faglærte kan matche lønnen for bachelorer.

Men endnu bedre ser det ud, når de faglærte er elektrikere: Så kan knap 63 procent matche bachelorerne på lønnen, skriver fagbladet Elektrikeren.

Efter at AE for nylig offentliggjorde analysen Hver 3. faglærte kan matche lønnen for bachelorer, bad fagbladet Elektrikeren AE om at lave en særkørsel for elektrikerne. Den viser, at faggruppen lønmæssigt klart overgår gennemsnittet af faglærte grupper på løn set i forhold til lønmodtagere med kort, mellemlang og lang videregående uddannelse.

Hvor 25,1 procent af alle faglærte tjener mindst lige så meget som erhvervsakademiuddannede, er tallet 49 procent for elektrikerne. Målt mod bachelorerne er tallene henholdsvis 31,9 procent og 62,7 procent altså næsten dobbelt så mange elektrikere som faglærte generelt matcher bachelorerne.

Tallene gælder medianer altså den midterste indkomst for grupperne af lønmodtagere med fem års anciennitet. Også i forhold til akademiker-lønningerne ligger elektrikerne langt over gennemsnittet af faglærte: Henholdsvis 9,2 og 17,9 procent kan her matche lønnen.