Unge med udfordringer kan få IT-uddannelse

Unge med autisme, ADHD og lignende kan tage lokal IT-uddannelse

06. februar 2018, 12:15

Torsdag  den  15.  marts starter ASpIt Midtjyllland  op på et nyt 4 ugers afklaringsforløb på Skive Handelsskole.   

På AspIT Midtjylland afholdes der afklaringsforløb to gange årligt. En gang i forårssemesteret og en gang i efterårssemesteret.

Afklaringsforløbet er et gratis tilbud til IT interesserede med en diagnose inden for autismespektret. Eleverne kommer til at afprøve elementer fra de tre fagområder i uddannelsen. I faget Teknik arbejdes der med pcer, servere og netværk samt lidt robotteknologi. I faget visualisering arbejdes der med websider og grafisk materiale. I faget softwarekonstruktion skal der udarbejdes små computerprogrammer.

AspIT er en IT-uddannelse for unge mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelse, ADHD og lignende. På AspIT tages der udgangspunkt i den enkelte elev og i uddannelsesforløbet arbejdes der på at udvikle elevens IT-talent i et specielt tilrettelagt forløb, som tilgodeser den enkelte elevs udfordringer. Målet er at eleven bliver godt klædt på til et job i erhvervslivet, både personligt og fagligt. AspITs målsætning er at 80% af eleverne skal være i job eller tilmeldt videreuddannelse på dimissionsdagen.

Interesserede skal rette henvendelse til deres UU-vejleder/sagsbehandler/jobcenter for godkendelse til at deltage i forløbet.