Borgermøde om udviklingen af Mønsted

Onsdag den 21.februar afholder Mønsted Lokalråd et borgermøde i Østfjendshallen.

12. februar 2018, 11:15
Blandt de seneste tiltag i Mønsted var sidste sommers indvielse af et madpakkehus på Det grønne område Foto: Arkivfoto

Det sker med henblik på at få nedsat arbejdsgrupper, der skal arbejde videre med de forslag, der kom ind på efterårets borgermøde omkring udvikling og byfornyelse af Mønsted.

- Vi forestiller os, at grupperne kan nå at afholde det første møde før Lokalrådets generalforsamling den 19. marts i kulturhuset, hvor man så kan komme med et indlæg, fortæller Mona Østergaard, formand for Mønsted Lokalråd.

På mødet 21. februar får man besøg af Lone Kastbjerg, formand for Viborg Landsbysammenslutning samt en repræsentant fra kommunens tekniske forvaltning, der arbejder med lignende projekter i landområder.

- Vi håber at kunne få nogle input her, som vi kan bruge fremadrettet. Der er brug for, at Mønsted rykker og vedbliver med at tage ansvar for byens og områdets udvikling og borgernes velbefindende og vi håber, at mange vil være med til at få indflydelse på, hvordan vores by og område skal se ud fremadrettet. Vi har et stort arbejde foran os, men når vi står sammen, vil vi nå langt.

Først skal vi jo have ideerne bearbejdet, dernæst undersøge, om det kan lade sig gøre, finde finansiering og til sidst gennemførelse af projekterne, fortæller Mona Østergaard.

Diverse input fra det første Borgermøde, kan fås ved henvendelse til et af medlemmerne i arbejdsgruppen, Kurt Mosgaard, Frank Mikkelsen eller Mona Østergaard. Der er også eksemplarer at få i Brugsen i Mønsted samt Østfjendshallen.