Har du fremtidssikret dig selv og dine nærmeste?

25. februar 2018, 08:00
Advokat Iben Kjølbye , Horstmann Advokater i Viborg

 - " Svaret herpå er naturligvis ikke entydigt, eftersom det afhænger af, hvilken livssituation man befinder sig i, samt hvad det er, man præcist ønsker at sikre. Men jeg vil kort opridse to muligheder, som man kan benytte sig af. Vel at mærke mens man stadig er åndsfrisk.

Såfremt man ønsker at være medbestemmende i, hvem der skal arve en, når man dør og arvelovens almindelige regler ikke tilgodeser ens ønsker så skal man oprette et testamente.

I et testamente kan man bestemme næsten, hvad man måtte ønske. Man skal dog huske, at arveloven sætter sine begrænsninger, eftersom man, hvis man efterlader sig ægtefælle og/eller børn, ikke kan bestemme over af, hvad man efterlader sig. Dette er den såkaldte tvangsarv.

Såfremt man ønsker at sikre sig selv i tilfælde af, at man på grund af sygdom eller ulykke får svært ved at træffe beslutninger, så kan man oprette en såkaldt fremtidsfuldmagt, hvori man selv kan bestemme, hvem der skal tage over og træffe beslutninger på ens vegne, såfremt man på grund af sygdom, svækket mental funktion eller helbred ikke længere kan varetage egne forhold." 

Ovenstående er et uddrag af Viborg- advokat Iben Kjølbyes indlæg om, hvordan du bedst sikrer dig selv og dine nærmeste.

Du kan læse hele Iben Kjølbyes indlæg  på Temasiderne om Seniorliv i Fjends Folkeblad i uge 9