Nu skal vi sortere vores skrald i Viborg Kommune

I løbet af foråret indfører Viborg Kommune en ny affaldsordning for alle borgere i hele kommunen

02. marts 2018, 12:15
Alle husstande med egen affaldsløsning får som minimum to beholdere Foto: Viborg Kommune

Ordningen, der skal være med til at gavne miljøet, medfører blandt andet, at alle fremover skal sortere deres husholdningsaffald i fem typer og i nye beholdere af plast. De brune papirsække, som mange bruger i dag, udgår helt.

- I øjeblikket bliver omkring 30 procent af alt affald fra kommunens borgere genanvendt. Målet er, at vi i 2022 når op på at genanvende 50 procent, så vi lever op til den nationale ressourcestrategi, som Folketinget har vedtaget, siger Stine Damborg, der er formand for Klima- og Miljøudvalget i Viborg Kommune.

Investering i fremtiden

Den nye affaldsordning gør affaldssortering langt mere tilgængelig for alle borgere end i dag.

- Alt i alt investerer Viborg Kommune omkring 34 mio. kroner i de nye affaldsbeholdere til borgerne. Det er kommunens hidtil største enkeltinvestering inden for affaldshåndtering og vil udgøre et væsentligt bidrag til at forbedre miljøet og sikre vores natur. Erfaringerne fra kommuner, der allerede har indført lignende ordninger, viser, at borgerne generelt er glade for den nye måde at håndtere affaldet på, siger Stine Damborg.

Udover bedre affaldssortering til gavn for miljøet, giver den nye affaldsordning også et bedre arbejdsmiljø for skraldemændene. Fremover undgår de blandt andet de tunge løft af affaldssække.