Venstre i Østfjends fik en begmand ved valget

.Ejvind Jakobsen, formand for Venstre i Østfjends, betegnede på foreningens generalforsamling kommunalvalget i november for en "ordenligt begmand" til den lokale forening. Hverken Karin Clem

08. marts 2018, 15:40
Forsvarsminister Claus Hjort Pedersen samlede 100 tilhørere ved et foredrag i Stoholm

Forleden var der generalforsamling i Østfjends vælgerforening. Det skete ved et fælles arrangement med vælgerforeningen i Vestfjends og foregik på Mønsted Kro, hvor man startede med at spise sammen

Ejvind Jakobsen, formand for Venstre i Østfjends, gjorde i sin beretning blandt andet status over kommunalvalget i november. Og det blev, som han selv udtrykte det, en ordentlige begmand, eftersom hverken Karin Clemmensen eller Kurt Mosgaard opnåede valg.

Generelt var der tilbagegang for Venstre i landområderne. Dertil kommer at den daværende borgmester Torsten Nielsen var en stor stemmesluger i Fjends.

- Det var Venstre, der betalte Torstens gode valg, sagde Ejvind Jakobsen blandt andet og pegede på, at mange i Fjends-området ikke mente, at Ulrik Wilbek var den rigtige kandidat til at indtage borgmesterstolen.

Samlet set var Venstres valg dog bedre end for fire år siden, men på grund af valgforbund røg der et mandat til Konservative. Men valgresultatet endte som bekendt med at Venstres Ulrik Wilbek blev borgmester.

- Jeg er meget tlfreds med, at det er de to store partier, der i fællesskab med hele byrådet sætter dagsordenen, og forvaltningen, der sikrer dens gennemførelse og ikke omvendt, sådan som vi har oplevet at det har været en stor del af tiden siden kommunesammenlægningen, sagde Ejvind Jakobsen.

Besøg af forsvarsministeren

Formanden gav også et tilbagblik på nogle af de andre aktiviteter, der har præget året i den lokale forening.

En bustur til tidligere Tjele kommune og en grillaften ved Stoholm Fjernvarme samt et stort vælgermøde i Stoholm sammen med Socialdemokratiet med knap 250 deltagere var blandt højdepunkterne. Dertil kommer et foredrag i februar i år med forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen i Stoholm med godt 100 deltagere.

Ejvind Jakobsen blev valgt som formand for et år og bestyrelsesmedlemmerne Per Jakobsen, Jakob Repsholt og Karin Clemmensen for to år.