Signe er klar til at hjælpe sygemeldte borgere

Signe Kristensen i Sdr. Resen har på egen krop mærket, hvad det kan kræve at være sygemeldt i det kommunale system. Nu starter hun som privat socialrådgiver for sygdomsramte borgere.

14. marts 2018, 10:55
Signe Kristensen har selv erfaret, hvor hårdt det kan være at være syg og skulle navigere i systemet. Nu tilbyder hun sin hjælp som privat socialrådgiver. Foto: Anne Kirstine Hansen, Fjends Folkeblad

Da Signe Kristensen i 2015 blev sygemeldt med stress fra sit job som uddannet socialrådgiver var det lidt af en øjenåbner for hende, hvor meget det kræver af energi og kræfter at være sygdomsramt og samtidig skulle navigere i det offentlige system.

- Jeg oplevede på egen krop - men nu fra den anden side af skrivebordet - hvor meget den syge borger skal vide om lovgivning, rettigheder og pligter for at være sikker på at få en retfærdig og lovlig sagsbehandling. Det fik mig til at tænke, hvordan skal andre mennesker, uden min baggrundsviden, kunne agere i det her. Det kræver både energi og kræfter, som man ofte netop ikke har, fortæller Signe.

Her godt og vel to år senere er hun tilkendt fleksjob på grund af sin stressproblematik og netop startet som privat socialrådgiver på et begrænset timetal i firmaet KK raadgivning. Firmaet har base i hendes og ægtefællens hjem i Sdr. Resen, omgivet af overvældende smuk natur og kun et stenkast fra Karup Å.

Syg i mere end i 22 uger.

- Jeg har et brændende ønske om at bruge min restarbejdsevne på at hjælpe sygdomsramte mennesker. Jeg kan ikke arbejde på fuld tid. Derfor afgrænser jeg mit arbejdsområde til sygedagpengeområdet, og altså ikke hele det sociale område, som jeg er uddannet indenfor. Typisk vil behovet for min hjælp opstå på de tidspunkter i sygeforløbet, hvor kommunen skal tage stilling til lovens muligheder for at forlænge sygedagpenge og det skal ske senest efter 22 ugers sygemelding, fortæller Signe.

- Mange er desværre ikke klar over, at sygedagpenge altid kun er en midlertidig ydelse og at der efter 22 ugers sygemelding ofte sker det, at den sygemeldte overgår til et jobafklaringsforløb, hvor man i mange tilfælde mister op til 6000 kroner i måneden i forhold til sygedagpengeydelsen. Og det sker vel at mærke, selvom borgeren stadig er for syg til at arbejde. Dette er desværre i tråd med loven, for efter de 22 uger, er der kun 7 stramme muligheder for at kunne forlænge en sygedagpengessag.

Læs hele historien og hør mere om, hvad Signe Kristensen kan tilbyde af hjælp i Fjends Folkeblad i uge 12