Gammel teaterdrøm tager form

Teaterfolket i Sparkær forventer at være klar med byens nye, overdækkede teaterscene til årets Billingespil.

31. maj 2012, 09:54
f.v Hans-Jørn pedersen, Bue Sørensen og Per Pedersen med den model, der i sidste ende kommer in natura i Sparkær..

Drømmen har været længe undervejs og der har været mange sten på vejen, men nu tager Sparkærs teaterscene helt konkret form. I disse uger arbejdes der på at gøre byens nye amfi-scene klar til brug ved Billingefesten lørdag den 16. juni. Her skal det traditionelle Billingespil for første gang opføres på teatrets nystøbte og 170 kvm. store scenegulv. Går alt efter planen, står projektet stort set færdigt den dag.
Det var 225.000 kroner fra Realdanias "Byggeriets Ildsjæle", der tidligere på foråret gjorde en gammel drøm til virkelighed for teaterfolket i Sparkær.
Når den overdækkede scene står færdig, vil den, med få undtagelser, være en kopi - i halv størrelse - af musiker Helge Engelbrechts "Palmehaven" fra sommerkoncerterne på TV2 Charlie.En stab af frivillige har i maj brugt en pæn del af deres fritid på at støbe det store scenegulv, hvori der er lagt plastikrør til ledninger til lydanlæg. Selve byggeriet af trækonstruktionen med elmetræer, sitkagran og kalmarplader er lagt i hænderne på logbuilder Ole Horsager, som også står bag byggeriet af den originale "Palmehaven"
- Vi har været i omegnen af tolv frivillige, der har udført den praktiske del af arbejdet. Rigtig mange har tilbudt deres hjælp. Erhvervsdrivende har stillet deres maskiner gratis til rådighed og det hele er bare gået fantastisk, fortælller en glad Per Pedersen.
Med nogle få undtagelser har han selv medvirket i de årlige Billingespil siden 1987. Teaterscenen har han trukket i tøjet sammen med en række andre frivillige, der blandet andet tæller Hans-Jørn Pedersen og Bue Sørensen.
Ønsket om en overdækket scene går langt tilbage i projektet om Billingparken, der blev indviet i 2010.
- Vi har sendt mange ansøgninger til en række fonde gennem de sidste par år, men det blev et nej hver eneste gang. Derfor er det også helt surrealistisk, at det nu endelig er lykkedes, fortæller tovholder på projektet Per Pedersen fra Sparkær.
En amfitrappe med siddepladser blev allerede etableret for flere år siden, så publikumspladserne er der for længst tænkt på. Det er også tanken at den nye teatersted med tiden kan bruges ved arrangementer med musik eller foredrag.
Teaterprojektet i Sparkær har et budget på 275.000 kroner, hvoraf byens borgere selv har været med til at samle 55.000 kroner i kassen. Bidraget fra "Byggeriets Ildsjæle" på 225.000 kroner er et led i Realdanias ønske om at bidrage frivillige ildsjæle til at realisere gode ideer.
Den nye amfiscene indvies officielt senere på sommeren.
.