Foredrag om høvdingegården ved Toftum Næs

.De seneste års arkæologiske udgravninger på Toftum Næs ved Stoholm viser, at her boede for mere end 1000 år siden en stormand i en midtjysk eliteresidens. Det kan du høre meget mere om i et

15. marts 2018, 09:45
Sporene på Toftum Næs af en sjælden residens fra perioden 550 - 1050 kan anes på dette luftfoto.

Viborg Museum udgravede i 2014 og 2015 en spændende vikingebebyggelse på Toftum Næs ved Stoholm. Det skete i et samarbejde med Nationalmuseet og Aarhus Universitet, hvor man i fælleskab afdækkede resterne af en høvdingegård fra yngre jernalder og vikingetid. 

Bebyggelsen har ligget på toppen af et højdedrag, der skråner ned mod det næs, der dannes, hvor Mønsted Å og Jordbro Å løber sammen og med fin udsigt til Stoholm

Der var spor af fem halbygninger, flere mindre bygninger, mystiske indhegninger og ikke mindst aftegningerne af et meget interessant tårn i to etager

Desuden fandt man flere grubehuse - halvt nedgravede og overdækkede værksteder - som der er mange flere af på strækningen ned mod næsset. Detektorer har vist, at der kan være et sted mellem 50 og 100 grubehuse i området.

I august og september 2017 har Viborg Museum igen været i gang med en større udgravning i området, der ligger nord for det allerede udgravede. Udgravningerne kan være med til at give et indblik i yderligere detaljer om indretningen af en eliteresidens i Midtjylland mellem cirka 550-1050.

I foredraget, der finder sted  onsdag den 21. marts i Viborg Museums foredragsal, fortæller museumsinspektørerne Kamilla Fiedler Terkildsen og Katrine Vestergaard om de undersøgte spor af spændende bygninger fra både de nye og tidligere udgravninger.

De vil beskrive fund fra nær og fjern og fortælle, hvad der kan ligge bag denne helt specielle plads.