Hald borgerforening udskyder årets generalforsamling

Hald Borgerforening har undtagelsesvist udskudt afholdelsen af den årlige generalforsamling.

19. marts 2018, 12:45
Borgerforeningen udskyder den ordinære generalforsamling, så man kan afholde den i Halds nye borgerhus, der indvies den 13. april. Foto: Hald Borgerforening

- Ifølge vedtægterne skal den årlige generalforsamling holdes inden udgangen af marts, men i år holdes generalforsamlingen først i april, nærmere bestemt torsdag den 19. april. Og det fordi den så meget belejliget kan holdes i Halds nyopførte borgerhus, der officielt indvies fredag den 13. april, fortæller Henning Pedersen fra Hald Borgerforening.

Beslutningen om at udskyde generalforsamlingen blev truffet på en ekstraordinær generalforsamling torsdag aften i Ørslevkloster IFs klubhus.

Bemyndigelse til at handle jord

Den ekstra generalforsamling havde deltagelse af en lille snes medlemmer, og udover flytning af den ordinære generalforsamling, besluttede forsamlingen også at bemyndige Borgerforeningens bestyrelse til at handle jord i overensstemmelse med jordfordelingen, Collective Impact, Nordfjends.

-Den indgåede jordfordelingsoverenskomst betyder konkret for Borgerforeningens vedkommende, at der fra grunden på Ørslevklostervej frasælges 737 kvm. og tilkøbes andre 4141 kvm., således at grunden totalt set vokser med 3404 kvm. formedelst en udgift på godt 18.000 kroner, fortæller Henning Pedersen.

Det er tanken at indrette grunden ved det nye borgerhus til forskellige aktiviteter og måske forsyne den med en bålplads, petanquebane etc.

Den bagerste del af borgerhusgrunden vil blive gennemløbet af en planlagt 5 meter bred trampesti, der skal gå hele vejen langs den sydlige afgrænsning af Hald by ud til klosterskoven ved Ørslevkloster. Stiens formål er at sikre en rekreativ forbindelse mellem Hald og skoven, samtidig med at den fungerer som en buffer mellem land og by.