Ulven er en håndgranat i landskabet

02. april 2018, 08:00
Højdrægtigt får blev før påske dræbt af en eller flere ulve lige uden for fåreavlerens stuevinduer ved Vemb. Foto: Foto: Erik Poulsen

 I påsken var det Fårets Dag, hvor fåreavlere inviterede Familien Danmark til at møde de nyfødte påskelam. Fåret på billedet og de to lam, den har i maven, kom de ikke til at se. Sammen med et andet højdrægtigt får blev det før påske dræbt af en eller flere ulve lige uden for fåreavlerens stuevindue

Ulvens angreb på husdyr og tilstedeværelse tæt på boliger er hverdag i Jylland. Ulveforskere hævder godt nok, at der kun er ti ulve i en vestjysk skov og en enkelt strejfer i Nordjylland. At de er sky og holder afstand til mennesker. Og at hegn kan holde ulven væk fra får, kvæg og heste.

Ikke desto mindre ser almindelige borgere i det meste af Jylland - og i enkelte tilfælde også på Fyn stort set dagligt ulve eller sikre spor efter dem i landskabet. Antallet af ulvedræbte husdyr har trods såkaldt ulvesikkert hegn i løbet det seneste halvandet år passeret 200. Dertil kommer den stress, som tilbageblevne husdyr og husdyrholderne oplever.

Landmænd har meldt ud, at de ikke længere kan forsvare at pleje naturen med græssende dyr, og fåreavlere overvejer helt at stoppe, fordi de ikke udholde tanken om at finde deres dyr tilredt på samme måde som fåret på billedet.

Kødkvægavlere og økologiske mælkeproducenter, der skal have deres kvæg ud på græs, er holdt op med at lade dyrene gå tæt på de skove, hvor der er set ulve. Og forældre på landet følger nu børn til og fra skolebussen.

EU tillader regulering

Der er med ulvens tilstedeværelse tæt på folks hverdagsliv kastet en håndgranat ind i kulturlandskabet. Det lever op til de vilde drømme om en rewilding af landbrugslandet Danmark, som Danmarks Naturfredningsforening og forskere på Aarhus Universitet er bannerførere for, men oplevelserne med ulven får i stigende grad borgere i ulveland til at ønske den hen, hvor peberet gror.

EU har på papiret totalfredet ulven, men EU-direktivet tillader dog, at vi kan regulere den for at forhindre alvorlig skade på besætninger eller af hensyn til den offentlige sundhed og sikkerhed. En forudsætning er, at der ikke findes anden brugbar løsning, og det ikke hindrer opretholdelse af den pågældende bestands bevaringsstatus i dens naturlige udbredelsesområde.

Striben af dokumenterede ulveangreb beviser, at hegnsløsninger har spillet fallit. Vi er for længst i en situation, hvor EU-direktivets undtagelser kan tages i brug. Der er akut brug for, at Miljøstyrelsen og Folketinget tager sin egen forvaltningsplan alvorlig og ikke gemmer sig bag den udokumenterede undskyldning om, at det må vi ikke for EU.

Historien om EU og ulven er en af årsagerne til, at jeg den 24. april i Aulum Fritidscenter stiller op til valget af Venstres kandidat i Midt og Vestjylland ved næste års valg til Europa-Parlamentet.

Jagt kan holde ulven væk

Ulven har lynhurtigt bredt sig i stort tal til hele Europa og kan trods eventuelt vildsvinehegn ved grænsen ikke holdes ude af Danmark. Men med en længe ventet reguleringstilladelse overfor problemulve og en kontrolleret jagttid kan vi holde ulven i de naturområder, hvor den er velkommen. Og væk fra husdyr, borgere og arealer, hvor vi ikke ønsker den.