Negativ særbehandling af vikarer

10. april 2018, 11:55
Foto: modelfoto

 I forbindelse med strejke/lockout varsler, står det klart, at der ikke kan oprettes det nødvendige nødberedskab på landets sygehuse, da man ikke har fastansatte sygeplejersker nok og derfor er dybt afhængige af vikarer!

Selvom vikarer ofte får at vide, at vi er ansat på samme vilkår som fastansatte på sygehusene i VIKAR REGION MIDT, så har kloge hoveder lavet undtagelser, der giver vikarer negativ særbehandling:

1. Bliver man syg som fastansat, skal man blot ringe til arbejdsgiveren og melde sig syg, hvorefter man får fuld løndækning i sygeperioden, hvorimod vikarer i VRM ved sygdom skal give både arbejdsgiveren og jobcenteret besked og udfylde en masse dokumentation, blot for at man kan få en løndækning på under 40% i sygedagpenge fra kommunen.

2. Hvis man fravælger at gå på efterløn, kan både fastansatte og vikarer få hele det indbetalte beløb udbetalt skattefrit indtil den 30/6 2018. Hvis man opfylder 2 års reglen, kan man de næste 3 år fortsætte med at arbejde og optjene en skattefri bonus på 13.416 kr. for hver gang man har arbejdet 481 timer, dog kan man højst optjene 12 x bonus (= 5772 timer), hvilket giver 160.992, 00 kr. Hvis en fastansat i de 3 år har arbejdet 5290 timer og mindst har været syg i 482 timer, så udløses maksimumbeløbet på 160.992,00 kr. Har en vikar derimod haft 1 sygedag på 3 år og arbejdet 5771 timer i stedet 5772, så mister vedkommende 1 bonus og kan kun få udbetalt 147.576,00kr. Bare fordi man mangler 1 times arbejde! Jeg ønsker, at de kloge hoveder, som har fostret så vanvittige regler, vil stå frem og forklare, hvorfor fastansatte eksempelvis kan opnå 2 x bonus (= 26.832,00 kr.) for 482 timers sygdom og at en vikar skal miste 1 bonus (=13416,00 kr.) for 1 times sygdom? Det kan man da kalde NEGATIV SÆRBEHANDLING af uundværlige vikarer! På forhånd tak for optagelsen