Spændende vikinge-fund ved Romlund

Kort før påske, nærmere bestemt den 20. marts, tog tre arkæologer fra Viborg Museum hul på en ny udgravning i den vestlige ende af Romlund ved Viborg.

13. april 2018, 10:55
Der er fundet spor efter fire hustomter og 13 grave Foto: Privatfoto

Pladsen er fra vikingetiden og dermed sandsynligvis fra et sted mellem år 800 og 900. Her er der i løbet af udgravningen fundet spor efter fire hustomter og 13 grave. Der er fundet skeletrester, som i disse dage nænsomt er gravet fri af mulden, finpudsede og derefter støbt ind i gips for at bevare dem sikkert under transporten til Odense. Her vil et analyseteam i løbet af foråret undersøge disse fund med røntgen og derefter datere dem.

Der er desuden fundet en tenvægt og enkelte andre jerngenstande i form af knive. Der er ikke fundet så mange tidstypiske genstande, så det er svært umiddelbart at datere pladsen helt præcist. Det kræver flere analyser af arkæologernes fund. Drømmescenariet er, at der bliver fundet kornrester i de prøver, arkæologerne har taget på pladsen. Korn er rigtig gode at bruge i en kulstof 14 datering. Ved at måle andelen af kulstof-14 i de fundne kornrester kan man regne ud, hvor mange år det er siden, planten blev høstet.

Udgravningen sker forud for byggemodningen af fire parcelhusgrunde i den vestlige ende af Romlund. Udgravningsarbejdet slutter i denne uge. Nu venter analysearbejdet.