Borgermøde om friplejehjem i Løgstrup

Onsdag den 25. april inviterer en gruppe lokale initiativtagere til et borgermøde i Løgstrup-Hallen. Her kan alle interesserede høre mere om planerne for og tankerne omkring et friplejehjem

14. april 2018, 08:00
Ældre borgere fra Løgstrup-området med behov for pleje kan ikke blive i deres lokalområde, men må placeres på andre plejehjem i kommunen. Det skal der ændres på, mener folkene bag tanken om et friplejehjem.

- Løgstrup er en centerby med et stort opland og med behov for et friplejehjem, fortæller Gudrun Bjerregaard, som er blandt initiativtagerne.- Byen har ikke et plejehjem i dag, og derfor bliver ældre borgere med behov for pleje placeret på andre plejehjem i kommunen. Det betyder, at de ældre bliver revet ud af deres lokalsamfund, hvor de har boet i en årrække og har deres sociale liv. De får ikke besøg af jævnaldrende fra deres lokalområde på grund af manglende kørekort og muligheder for bus transport, fortæller Gudrun Bjerregaard.

Bestyrelse og støtteforening

En arbejdsgruppe har allerede taget initiativet til at arbejde for etablering af et friplejehjem i Løgstrup. Den Selvejende Institution Løgstrup Friplejehjem er dannet, og der er nedsat en bestyrelse bestående af: formand Anders Jensen, Løgstrup, næstformand Gudrun Bjerregaard, Løgstrup, Uffe B. Madsen, Kølsen mark, Finn Jensen, Hjarbæk og Birte Philips, Knudby. Derudover er Jon Pugholm, som er formand for Klejtrup Friplejehjem, ansat som konsulent.

- Bestyrelsen har undersøgt mulighederne for et velegnet areal til brug for et friplejehjem, og der er indgået en foreløbig aftale om et jordkøb. Der vil blive fortalt mer om det på borgermødet, fortæller Gudrun Bjerregaard. Der er også udarbejdet et værdigrundlag for Den Selvejende Institution Løgstrup Friplejehjem, der blandt andet lægger vægt på Et friplejehjem i særklasse, hvor beboere og pårørende oplever de nære rammer som både private og fælles, og hvor medindflydelse, aktiviteter og tilbud er en naturlig del af hverdagen

På borgermødet den 25. april vil der også være stiftende generalforsamling for Støtteforeningen for Løgstrup Friplejehjem, hvor de valgte frivillige skal varetage forskellige opgaver i forbindelse med friplejehjemmet.

- Vi har hørt fra flere interesserede personer, men håber også, at der er nogle af de fremmødte, som har lyst til at være en del af en støtteforening, siger Gudrun Bjerregaard.

Hun og den øvrige bestyrelse håber på stor opbakning til såvel borgermøde som projektet omkring Løgstrup Friplejehjem