Den forsvundne bro over Jordbromølle Å - igen

17. april 2018, 08:00
Johannes Alsbjerg efterlyser en afklaring på sagen om den forsvundne bro over Jordbromølle Å.

" - Der kommer en afklaring på sagen om den forsvundne bro over Jordbro Mølle Å mellem Dalgas og Liebes Plantager i Fjends"

Sådan lød meldingen fra tidligere borgmester Torsten Nielsen i december måned 2017 i en artikel i Viborg Stifts Folkeblad efter at kommunens embedsfolk og jurister har fulgt op på et møde, der blev holdt i begyndelsen af november med borgmesteren, formanden for teknisk udvalg Johannes Vesterby (V) og en række embedsmænd fra kommunen på den ene side og lokale repræsentanter for bestræbelserne for at få broen genetableret på den anden.

Blandt dem var Michael Væsel fra Gammelstrup Borgerforening, Susanne Bak fra Stoholm Borgerforening og flere lodsejere, og de kunne blandt andet dokumentere, at det er Viborg Sportsfiskerforening, der i 1994 blev registreret som ejere af broen, der blev fjernet, fordi den var faldet i vandet i 2010.

Dokumentationen af ejerskabet er vigtigt, fastslog Torsten Nielsen, der regner med, at byrådets nytiltrådte tekniske udvalg skal se på sagen på det første møde i det nye år. Her skal udvalget vurdere på forskellige scenarier ud fra, at man nu altså kan dokumentere, at nogen har et ejerskab til broen.

Torsten Nielsen udtalte videre: - Ejerskabet er vigtigt, for vi har ikke tidligere haft papir på hvem, der ejer broen, og sådan et papir bliver jo ikke forældet som mundtlige aftaler kan blive det. Derfor tror jeg på, at det her fører til en afrunding på sagen. Der er to mulige yderpunkter. At det fører til en dialog, der ender med en løsning, som alle kan leve med, eller at sagen ender i retten. Men uanset hvad vil der blive en afklaring, og der har dette dokument gjort en håndgribelig forskel, sagde Torsten Nielsen ifølge artiklen i Viborg Stifts Folkeblad.

Nu skriver vi april 2018. Mon ikke det første møde i teknisk udvalg i det nye år 2018 er overstået?

Mig bekendt er der stadig ikke sket noget. Er sagen gået helt i hårdknude?

Det er efterhånden over 7 år siden sagen startede og i 2015 skrev over 500 personer under på at de gerne så broen genetableret, jeg synes snart vi fortjener en afklaring på sagen.