Problemulve skal skydes

18. april 2018, 21:10

 For et års tid siden blev jeg af mange udråbt som en ond og naturfjendtlig mand efter, at jeg på TV Midt Vest udtalte, at man lovligt bør kunne skyde problemulve, der angriber husdyr eller lusker rundt i haver eller tæt menneskers bopæl. 

Heldigvis var der også mange, der bifaldt denne udmelding. Og jeg mener det fortsat. Siden har vi set et stigende antal angreb fra ulve på husdyr i Jylland, ligesom rigtig mange borgere føler sig utrygge ved et stigende antal ulve.

Jeg har sammen med ligesindede politikere arbejdet hårdt på at få ændret reglerne, så svaret på ulveproblemet ikke blot er at yde tilskud til såkaldt ulvesikkert hegn. Svaret er en snarlig regelændring, så der kommer en klar definition på problemulve samt mulighed for at skyde dem en kugle for panden, hvis de angriber husdyr eller lusker rundt tæt på menneskers bopæl og andre faciliteter, hvor de skaber utryghed. Desuden skal der snarest foretages en justering af den gældende ulveforvaltningsplan, så der indføres mulighed for regulering af ulvebestanden i Danmark.

Jeg er optimist med hensyn til, at disse to konkrete tiltag kan gennemføres i de nærmeste uger.

Ulven er et flot og prægtigt rovdyr, der er skabt til de store vidder, hvor de ikke hele tiden kommer i konflikt med mennesker. Men vi politikere er nødt til at sikre mennesker og deres husdyr tryghed her til lands, hvor befolkningstætheden er stor.