Tak og hæder til afdød formand

Socialdemokratiet i Viborg Kommune har afholdt sin årlige generalforsamling.

27. april 2018, 07:00
Karin Gaardsted blev genvalgt som kandidat til Folketinget. Her med den fungerende formand for Socialdemokratiet i Viborg Kommune, Hans Jørgen Nørgaard fra Vridsted.

Fungerende formand Hans Jørgen Nørgaard, Vridsted, bød velkommen. Fællesledelsesformand Per Pedersen døde pludseligt i oktober, og i den mellemliggende periode har man haft en daglig ledelse bestående af 4 medlemmer af forretningsudvalget med Hans Jørgen Nørgaard som fungerende formand.

I sin beretning indledte Hans Jørgen Nørgaard med at mindes Per Pedersen som en afholdt og uhyre kompetent og arbejdsom formand gennem en årrække. Tabet af ham efterlod en kæmpe udfordring tæt op ad det forestående kommunalvalg.

Formanden uddelte mange roser til såvel de opstillede kandidater som det store organisatoriske bagland, som ydede en kæmpeindsats i valgkampen.

- Socialdemokratiet i Viborg havde sat sig det mål, at vi skulle have en socialdemokratisk borgmester Per Møller Jensen. Dette skulle blandt andet ske med afsæt i en stemmemæssig fremgang og deraf følgende udvidelse af byrådsgruppen på bekostning af de borgerlige partier.

- Dette skete som bekendt ikke, og i stedet gik bestræbelserne på at skaffe partiet mest mulig indflydelse på den førte politik i Viborg byråd. Dette uddybede Per Møller Jensen i sin politiske beretning. Viborg Byråd konstituerede sig med 30 ud af 31 på grundlag af en aftale, som på væsentlige punkter indeholder socialdemokratiske fingeraftryk, sagde Hans Jørgen Nørgaard.

Generalforsamlingen bakkede op om det dygtige og grundige arbejde, som resulterede i et valgresultat, som trods alt indebar stemmemæssig fremgang. Der er også stor opbakning til at fortsætte bestræbelserne på at gøre Viborg Kommune så socialdemokratisk som muligt.

- Ny formand for Socialdemokratiet i Viborg Kommune er John Hansen, Viborg, som blev valgt efter indstilling fra de 8 partiforeninger og dermed uden modkandidat. Med John Hansen har vi fået en yderst kompetent og erfaren formand i spidsen for en stor organisation.

Der var genvalg til Jens Ravn til forretningsudvalget, som desuden består af kasserer Ole Kirkegaard, Claus Pedersen og Hans Jørgen Nørgaard.

- Der var på generalforsamlingen en livlig debat om det kommende års aktivitetsniveau. Mange forslag kom frem, og det bliver nu op til ledelsen med ny formand i spidsen at samle op på de mange gode ideer.

- Egentlig skulle generalforsamlingen være afrundet med en stor tak til afgående formand Per Pedersen havde allerede sidste år varslet, at dette blev hans sidste som formand.

Nu valgte man i stedet at slutte aftenen med at afholde et minuts stilhed.