Spændende år for lokalhistorien i Løgstrup

Lokalhistorisk Forening for Løgstrup og Omegn har haft et travlt år med mange spændende gøremål. Det kunne man høre mere om på den netop afholdte generalforsamling.

01. maj 2018, 09:55
Generalforsamling hos lokalhistorisk forening i Løgstrup. Privatfoto

Formanden Flemming Dollerup kunne i sin beretning glæde sig over, at den femårige gamle forening nu er kommet på plads i nye lokaler på Vordevej 1, i en del af børnehaven Myretuen. Lokalerne er blevet renoveret og er klar til at modtage besøgende i den ugentlige åbningstid eller efter aftale.

Ved et Åbent Hus-arrangement fredag den 4. maj vil der være en mere formel åbning af Arkivet, hvor alle er velkomne.

Der er søgt fondsmidler til indretning af Arkivet, og Anders Brøndums Velgørende Fond har bidraget med 10.000 kr. og fra puljen Udvikling af lokalhistoriske arkiver er der kommet 4.500 kr. Midlerne vil blive brugt til indkøb af IT-udstyr til arkivet.

Viborg Kommune giver et driftstilskud på 25.000 kr. til Arkivet, men bestyrelsen håber, at harmonisering af kommunens tilskud til Lokalhistoriske Arkiver vil forøge tilskuddet til Lokalhistorisk Forening for Løgstrup og Omegn, som kun varetages af frivillige personer. Medlemstallet er nu på 152 personer.

Udsolgt kalender

I november måned var der præsentationen af 2018 kalenderen ved et velbesøgt arrangement med 90 deltagere. Alle 250 kalendere for året 2018 er solgt, men man kan bestille tidligere års udgaver på foreningens hjemmeside. Formanden sendte en tak til alle annoncører, som gør trykningen af kalenderen mulig. Forberedelserne til 2019 kalender udgaven er i fuld gang.

Som noget nyt havde foreningen en stand ved julemarked i Sognegården. Det gav bestyrelsen mulighed for at udbrede kendskabet til foreningen og at sælge kalenderen 2018.

Foreningen er godt i gang en serie interviews med ældre borgere, der kan fortælle om det de husker fra gamle dage. På generalforsamlingen blev der vist et par klip fra et interview med Esther Grud og en gammel video fra 1996, som var blevet digitaliseret. Videoen var med Jens Jensen fra Bavnegården i Vorde. Alle optagne videoer kan ses i fuld udstrækning ved et besøg på Arkivet.

By-vandringer

Et andet tiltag er byvandringer, og sidste år var der byvandring i den gamle Løgstrup by, og for kort tid siden var det i Knudby. Den lokalhistoriske forening ønsker at komme ud i Løgstrup-området og ved hjælp af lokale borgere at få fortalt historien her. Bestyrelsen ønsker at signalere, at det er en lokalhistorisk forening både for Løgstrup by og for omegnen.

Efter generalforsamlingen holdt Ole Utoft et meget spændende og interessant foredrag om den kendte maler Rasmus Christiansen. Tilhørerne fik et godt indblik i Ole Utofts store viden om Rasmus Kryds, som han kaldtes på Viborgegnen. Ole Utoft har været med til at oprette en venneforening, der har indhentet billedmateriale og skitser lavet af Rasmus Christiansen - blandt andet med hjælp fra et barnebarn.

På valg til Lokalhistorisk Forening for Løgstrup og Omegn var Linda Bach Olesen, Bent Mortensen og Bent Kvisgaard, og alle blev genvalgt. Herudover består bestyrelsen af Flemming Dollerup, Gudrun Bjerregaard, Marianne P. Andersen og Else-Marie Albrektsen.