Løgstrup friplejehjem i naturskønt område

Velbesøgt borgermøde om Løgstrup Friplejehjem

01. maj 2018, 11:00
Mange var mødt op for at høre mere om et friplejehjem i Løgstrup Foto: Privatfoto

 Et godt besøgt borgemøde om Løgstrup Friplejehjem betød, at borgerne var mødt talstærkt op for at høre nærmere om planlægningen af det kommende friplejehjem.

Bestyrelsen af Den Selvejende Institution Løgstrup Friplejehjem, der består af Anders Jensen, Gudrun Bjerregaard, Uffe B. Madsen, Finn Jensen, Birte Philips og konsulent Jon Pugholm, kom med diverse oplæg.

Bestyrelsen oplyste om formål, vision og værdigrundlag for friplejehjemmet. Der blev også fortalt, hvilken betydning friplejehjemmet vil få for Løgstrup-området. Her tænkes på ansættelse af personale til både pleje, køkken - og pedelarbejde. Det betyder arbejdspladser til byen, og borgere i Løgstrup-området har mulighed for at søge disse jobs.

Et friplejehjem kan også få stor betydning for Løgstrups butiksliv, der får mulighed for at blive leverandør af varer og ydelser. Udover brugsen, bageren og slagter kan der f.eks. blive brug for en frisør, læge m.v.

Efter reglerne skal friplejehjemsbyggeriet i udbud, men bestyrelsen ser gerne, at byggeriet kan give beskæftigelse til nogle af lokalområdets håndværksvirksomheder.

I lighed med et kommunalt plejehjem visiterer kommunen borgere til et friplejehjem, og reglerne er de samme med hensyn til kommunale ydelser og takster m.v. til beboerne.

Gregers Laigaard kom på besøg og videregav sine erfaringer fra etablering af Frederiks Friplejehjem. Han spillede og sang også et par gamle danske numre på sin guitar.

Friplejehjemmets beliggenhed

Mange af de fremmødte var spændt på friplejehjemmets placering, og det vakte stor glæde, at Løgstrup friplejehjem skal ligge i et i naturskønt område mellem Himmerlandsstien og Hjarbækvej. Placeringen sker, hvor man kan opleve nærhed til byen og til omgangskredsen og tæt ved idrætsaktiviteter.

Bestyrelsen vægter meget højt, at de ældre skal have mulighed for at gå udenfor i naturen og have områder med dyr, som også børnebørnene kan have glæde af ved besøg. Der kan også være forskellige aktiviteter bl.a. et værksted og drivhuse.

Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at der kan være udfordringer med få et kreditforeningslån bevilget til etablering af friplejehjem i Løgstrup. Men da der er givet lån til andre omkringliggende friplejehjem, og da Løgstrup ligger tæt ved Viborg, tror bestyrelsen på muligheden.

Støtteforening

Mødets sidste opgave var at få oprettet en støtteforening, der skal stå for forskellige gøremål på friplejehjemmet. Målet med foreningen er at få skaffet nogle frivillige hænder, som kan tage sig af udflugter og forskellige arrangementer, samt give en støttende hånd, hvor personalet kan have brug for det. De kan også støtte beboere, der kan føle sig ensomme.

Til bestyrelsen for Støtteforeningen blev følgende valgt: Anthon Storm, Løgstrup. Tove Deleuran, Knudby. Jonna Christensen, Løgstrup. Henning Laursen, Navntoft. Connie Schtt, Løgstrup.