Borgerhus eren milepælfor HaldBorgerforening

Nyt borgerhus i Hald er netop taget i brug

05. maj 2018, 09:00
Det nye Hald Borgehus er en milepæl i Hald Borgerforenings historie. Foto: Britta Kristiansen

HALD Med den officielle indvielse i frisk erindring, var netop ibrugtagningen af Halds nye borgerhus et naturligt omdrejningspunkt i bestyrelsens årsberetning, da der blev holdt generalforsamling i Hald Borgerforening:

- Det er en næsten ikke til at forstå, at det har været muligt at etablere dette borgerhus. Det er en milepæl i borgerforeningens historie, sagde formand Olav Nørgaard og fortsatte:

- Det har krævet vedholdenhed. Vi har fuld forståelse for, at der er følelser med i forhold til det gamle forsamlingshus. Vores vision var at bygge til fremtiden. Så må eftertiden vise, om det er lykkedes. Under alle omstændigheder så står vi her med en ydmyg stolthed.

Formanden kunne i tilgift berolige generalforsamlingen og eventuelle skeptikere med, at det ambitiøse projekt ikke slår bunden ud af borgerforeningens økonomi.

- Vi har haft en god økonomi i mange år, fordi vi har konsolideret os til at bygge nyt. Udgifterne til investeringer og vedligehold har været begrænset, og vi er nået i mål med det nye hus, uden at blive forgældede, sagde Olav Nørgaard.

I den sammenhæng rettede han en stor tak til Hugo Thomsen og styregruppen for en meget engageret og præcis økonomistyring i hele projektet, ligesom han nævnte, at Skive Kommune fra den spæde start har gjort meget og været en god sparringspartner. Da det kom til realiteter, var der også en økonomisk håndsrækning fra kommunen.

Der var også en tak til andre store donatorer såsom Lokale- og Anlægsfonden, A.P. Møller Fonden og Sparvest Fonden. Og der var ros til Haldborgerne, som også selv har spyttet økonomisk i kassen og muliggjort, at det nye borgerhus er udstyret med et køkken, der måler sig med et industrikøkken.

- Vi håber, at det fælleskab, vi havde omkring fællesspisninger i det gamle forsamlingshus, kan flytte med ind i det nye borgerhus. Derudover vil vi arbejde på at nedsætte relevante udvalg. Vi har allerede et udvalg omkring udlejningsstrategi, og vil gerne have noget op at stå omkring et aktivitetsudvalg samt et udvalg for unge, sagde formanden.

Jord fordelt med succes

Hald Borgerforenings deltagelse i den multifunktionelle jordfordeling under Collective Impact var også et tema i årsberetningen.

Formanden konstaterede, at jordfordelingen har været positiv for lokalområdet borgerforeningen har f.eks. byttet jord med naboerne, så borgerhuset får mere plads mod øst, og i Hald er der også etableret et område til skovrejsning. En del jord vest for Hald og mod Lundø har byttet ejerforhold. En enkelt ejendom er tilført så meget jord, at den igen er blevet et landbrug!

Men der er også malurt i bægeret.

- Desværre er det ikke gået alt for godt øst for Hald. Et konkurrerende jordfordelingsprojekt omkring Nørresø satte alt i stå omkring Bøstrup. Det har givet anledning til megen skuffelse, sagde Olav Nørgaard.

Afslutningsvis blev det nævnt i beretningen, at områdefornyelsen nu går ind i den sidste fase. I det forløbne år er der blevet rejst byporte ved Sdr. Haldvej og mod Lundø på Bådsgårdvej, og en sidste byport mod Højslev Kirkeby på Ørslevklostervej er netop blevet etableret. Herefter forestår arbejdet med belægningen foran det nye borgerhus.

Borgerforeningens kasserer, Niels Åge Markussen, præsenterede foreningens regnskab for 2017 samt budgettet for næste år. Af resultatopgørelsen fremgik, at året endte op med et overskud på 73.445 kr. mod et overskud på 68.886 kr. året før.

Under valgene var der genvalg til bestyrelsen af Olav Nørgaard og Niels Åge Markussen, mens Niels Jørgen Nielsen og Teatske Beitsma blev nyvalgt som afløsere for hhv. Mogens Larsen og Bonnie Laumann, der ikke ønskede genvalg.