Klar til ny kloakering og næste etape af byfornyelse.

Om få uger starter et samlet projekt for kloak- og områdefornyelse af Stoholms midtby. Der er informationsmøde for alle interesserede den 22. maj.

09. maj 2018, 17:50
Tirsdag den 22. maj er der informationsmøde om det kommende arbejde med fornyelse af kloaknettet i handelsgaden Vestergade og forskønnelse af midbyen.

Stoholm Sidst i maj tager to større arbejder deres begyndelse i Stoholms midtby, primært med fokus i og omkring Vestergade.

Her skal det fælles kloaksystem udskiftes med separate ledninger for henholdsvis regnvand og spildevand og i takt med, at arbejdet gør det muligt, tager man også fat på det andet projekt, nemlig fornyelsen af Stoholms midtby. Her skal arealerne blandt andet reetableres med nye og andre belægninger.

Arbejdet udføres som et fælles projekt af Viborg Kommune og Energi Viborg, og tirsdag aften den 22. maj inviteres alle interesserede til et fælles informationsmøde i fritids- og kulturcentret. Her vil der blive fortalt om den overordnede tidsplan, om det kommende kloakarbejde i Vestergade og om den del, der vedører selve forskønnelsen af midtbyen.

-De to projekter vil blive udført af samme entreprenør. Det er langt det mest hensigtsmæssige og medvirker til, at arbejdet generer kortest mulig tid. Der vil under hele forløbet være adgang til Vestergade, enten fra den ene eller anden ende af gaden, fortæller Benny Christensen, projektleder ved Viborg Kommune.

Kloakerings- og gravearbejdet forventes helt færdigt i løbet af efteråret 2018, mens det afsluttende slidlag i gaden først kan lægges i 2019.

Fornyelsen af kloakledningsnettet har været planlagt længe og har som sådan ikke noget med den planlagte byfornyelse i Stoholm at gøre, men Viborg Kommune vurderer, at det giver god mening, at de to projekter udføres i forlængelse af hinanden og som n arbejdsgang.

Forskønnelse af midtbyen

Forskønnelsen af midtbyens gader og torve tager for alvor fart i 2018 og specielt i 2019.

Der vil blandt andet blive arbejdet med farvede belægninger i asfalten. Parkeringspladsen ved Kornblomsten og den tidligere Kronjylland-bygning indrettes delvist til et torveområde med forskellige flader, og der lægges i det hele taget op til offentlige rum i midtbyen, hvor man kan lege, sidde eller gå. Der vil også allerede i år blive lavet en mindre vejforlægning mellem Nørregade og Odinvej, hvor T-krydset afløsets af en blød kurve. Det sker, når en igangværende ekspropriation af dele af krogrunden er færdigbehandlet.

Med forskønnelsen af midtbyen går byfornyelsen ind i en fase, hvor der bliver en række synlige ændringer.

Hele projektet kan deles op i fem grupper: Midtbyen, Anlægget, Gyngemosen, sammenhængende stisystemer og den tunge trafik.

Renoveringen af Gyngemosen (se billedserie her) og Anlægget (se nye fotos her) er netop nået til vejs ende, begge steder med flotte resultater.

Nu kommer så turen til midtbyen, mens et ønske om at få ledt den tunge trafik væk fra centrum og gennem den nordlige ende af Stoholm først er budgetteret til 2019 og 2020.