Der bør være klare regler omkring ulvehybrider

Kære Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen

24. maj 2018, 10:37
De såkaldte ulvehybrider er krydsninger mellem ulve og tamhunde Foto: modelfoto

Vi er mange danske borgere, som er meget bekymret for den indvandring af ulvehybrider, der er sket til Jylland. Vi tror ikke at du er klar over, hvor meget der står på spil og hvor mange menneskers liv, der er berørt i de områder, der er overtaget af ulvehybriderne. Vi er overbevist om, at du bliver og er blevet misinformeret af mange embedsmænd, som uvist af hvilke årsager, holder vigtig information tilbage og støtter sig til forskere i Danmark, som gentagne gange har begået fejl.

Vi undrer os meget, når der bliver sagt, at det er EU der har forbudt at jage ulvehybriderne. Det er ikke korrekt. I Letland og i Sverige skyder man rask væk ulve og ulvehydrider. Det kan ikke være noget problem at udtage Danmark af forordningen med henvisning til, at man ikke kan tilbyde vildmarksområder til ulve. Selvfølgelig også set i relation til befolkningstætheden og de mange økologiske dyrehold med fritgående dyr, som politikkerne opfordrer til.

Ulvehybridproblemet fortsætter med at vokse. Den selvtægt som blev begået i forbindelse med aflivningen af ulvehybriden, er noget vi i princippet tager afstand fra, med mindre at aflivningen skete i nødværge og i angst for, hvad ulvehybrider kunne finde på at gøre ved husdyr, hunde, børn og svagelige.

Hvis der ikke gøres noget, går det galt. Er det et ansvar du er parat til at påtage dig? Der bør snarest muligt vedtages regler som eksempelvis kunne være følgende:

Alle ulvehybrider som har mistet deres naturlige skyhed og kommer tættere end 300 m på bebyggelse og husdyrfolde, må aflives af jagtlejer, ejer eller jægere, som er blevet bedt om at assistere beboerne. Alle ulvehybrider som truer, hunde, husdyr og selvfølgelig mennesker, må aflives uden varsel og uden at man skal søge om det. Skal man følge gældende lov bør alle ulvehybrider aflives straks.

Vi er desværre overbevist om, at kommer der ikke klare regler, så vil de berørte føle sig tvunget til selv at løse problemet. Når mennesker bliver truet på deres liv og deres hunde og husdyr bliver lemlæstet og dræbt, så er det deres livsgrundlag de mister.

Vi har tilsendt ministeren omfattende dokumentation, der beviser, at de dyr der findes i Jylland, udelukkende er hybridulve. Finske og canadiske forskere er ikke i tvivl. Selv Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet bekræfter at der er hundegener i alle ulve i Europa.

Så konklusionen i Danmark er klar. Vi skal hurtigst muligt begynde at aflive ulvehybriderne. Hybriderne øger deres antal med ca. 30% om året. Hvis de såkaldte ulveeksperter giver ulvehybriderne frit spil, så vil der om 5 år være mere end 100 ulvehybrider, bare i Jylland. Omkostninger til erstatninger og ulvehybridovervågning vil stige betragteligt, hvis ikke dette umulige ulvehybridprojekt stoppes hurtigst muligt.

Med venlig hilsen

Ulvefri Danmark - 559 hensynsfulde mennesker bakker op om dette brev.

Hele brevet med tilhørende dokumentation kan læses på:

https://www.facebook.com/groups/173568383347628/