Afspærring ved Lundgaard Teglværk fjernet

11. juni 2018, 14:30
Den oprindelige markvej munder ud i både Lundgårdsvej og Toftumvej, cirka 100 meter fra indkørslen til det nye miljøcenter. Foto: Privatfoto

Angående HedeDanmark`s ulovlige vejspærring, så blev den fjernet igen kort tid efter, at Skive Folkeblad som de første skrev om min utilfredshed med at lodsejerne ved Jordbro å blev forhindret i at køre ud til deres engparceller.

Den oprindelige markvej med vejret for lodsejerne ved Jordbro å på Lundgårdsiden, gik den anden vej omkring Lundgaard Teglværk inden den for mange år siden blev ændret, så den i dag følger jernbanen.

Mulighederne for at finde en god løsning både for HedeDanmark og lodsejerne med vejret, bør efter min mening være gode, da HedeDanmark kan bruge den oprindelige markvej som udkørsel.

Den gamle markvej munder ud i både Lundgårdsvej og Toftumvej, cirka 100 meter fra indkørslen til det nye miljøcenter. (Se foto)

Man kan så bevare den nuværende markvej langs jernbanen for lodsejerne uden at skulle fælde (ødelægge) fredskoven og anlægge en cykelrute, hvor man så også sparer penge på opsætning af det påtænkte hegn tæt langs jernbanen, der kan komme til at virke som en vildtfælde for bl. a. krondyr, der vandrer fra plantagerne mod nord (Dalgas og Liebes) til Mønsted skov.

I følge Viborg Stifts Folkeblad den 4/6 ser det ud til mellem linjerne, at afdelingschefen på Miljøcenter Lundgård, Heine Vind, har fået mundkurv på, da han henviser til HedeDanmarks kommunikationschef for en officiel udtalelse!

Jeg ser dog helst, at man bevarer den fantastiske sø, der er skabt efter ca. 100 års lergravning.

Jeg afventer også med spænding på, hvad formanden for teknisk udvalg, Johannes Vesterby (V), har at at fortælle ang. cykelrute 785, når han har undersøgt sagen nærmere.

Den 9/4 i år fik jeg en mail fra Anton Villadsen (Teknisk forvaltning i Viborg), at i løbet af få dage ville der blive opsat et cykelrute-skilt på min ejendom???

Det blev dog afværget efter at Anton Villadsen modtog min svarmail dagen efter.