Et stærkt grønt udspil

19. juni 2018, 11:35

Mere natur, en fremtid udelukkende baseret på ren energi, sikring af rent drikkevand, mindre madspild og en stærk indsats mod plastforurening er nogle af de vigtige emner, Socialdemokratiet har lagt frem i en ny plan for klima, energi, natur og miljø. 

Der er behov for at sætte nye og ambitiøse mål for alle fire områder.

En lang række arbejdspladser her på Viborgegnen er knyttet til grøn energi. Underleverandører til vindmøllebranchen, biogas og solenergi er der masser af i vores område, og derfor er det vigtigt, at vi får Danmark tilbage igen som den absolut førende stormagt inden for grøn energi. Vi er faldet af på den under vores nuværende regering, der bryster sig af at være grøn men alligevel har skåret kraftigt ned på energiforskningen, som netop skulle kunne holde os helt i front på verdensmarkedet. Ligesom regeringen har skåret ned på ambitionerne for, hvornår vi kan blive fossilfrie her i Danmark.

Vore landmænd er dygtige og produktive, og de udnytter jorden maksimalt til fremstilling af fødevarer. Det giver mindre plads til natur- og dyreliv, og derfor må vi sammen med blandt andet landmændene finde en løsning på at afsætte mere plads til naturlig natur. Vi skal give plads til, at de dyr, vi kender fra faunaen, kan blive ved med at være her. Og det gælder både fugl, fisk og insekter.

Vi skal have sat en effektiv stopper for det helt utrolige madspild, der er i både husholdningerne og under fødevarefremstillingen og i primærproduktionen hos landmanden. Mad skal spises, ikke smides ud og brændes af i forbrændingen. Det der alligevel vil gå til spilde skal udnyttes maksimalt for eksempel til fremstilling af energi til biler. Der er store muligheder her.

Og så skal vi have langt flere el- og hybridbiler på vejene i de kommende år. Knap 2 mio. danskere er afhængige af deres bil til arbejde og fritid, mens andre er afhængige af offentlig transport. Det er af stor betydning, at flere kører klimavenligt. Derfor er vores mål, at der om godt 10 år skal køre 500.000 grønne biler rundt i Danmark, og at togdriften er elektrificeret.

I den kommende uge vil Socialdemokratiet gennemføre en stor kampagne, hvor vi sætter fokus på netop de grønne emner i dansk politik. Det vil vi også her i Viborg Kommune, hvor vi så mange steder som muligt vil dele materiale ud.