Ok med Sankt Hans bål

Hekse i Viborg Kommune skal alligevel ud og flyve Sankt Hans aften. Afbrændingsforbuddet i Viborg Kommune er ophævet.

19. juni 2018, 11:35
Foto: Anne Kirstine Hansen, Fjends Folkeblad

 Midtjysk Brand & Redning ophævede mandag  det afbrændingsforbud, der blev udstedt  den 5. juni 2018.

Ophævelsen sker på baggrund af de seneste dages regnvejr, som har medført en væsentlig forbedring i tørkeindekset for de to kommuners område. Ligeledes har der de seneste dage ikke været udrykninger til naturbrande i de to kommuner.

Midtjysk Brand & Redning vil fortsat følge udviklingen og er klar til at indføre afbrændingsforbud igen, hvis det skulle blive nødvendigt.

Der opfordres fortsat til generel forsigtighed og omtanke, ikke mindst i forhold til ukrudtsbrænderne, der er årsag til særligt mange brande i sommerhalvåret.

I forhold til de kommende Skt. Hans bål gælder følgende afstandskrav:

30 meter fra bygninger med hårdt tag.

60 meter fra letantændelige markafgrøder.

200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksninger med videre og oplag af brandfarlige stoffer og andet letantændeligt materiale.

Sørg derudover for at iagttage disse forholdsregler:

Brug aldrig brandfarlige væsker, når du tænder bålet

Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket - hæld gerne vand på.

Vær særligt opmærksom på børn og dyr i nærheden af bålet - de kan let komme til skade.

Hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt, så lad være med at tænde bålet - skån heksen denne gang.

Hav slukningsmidler klar i nærheden af bålet.