Forslag til fornuftig løsning ved miljøcenter Lundgård

20. juni 2018, 15:35
Foto: Privatfoto

Miljøcenter Lundgård og Viborg Kommune glemmer at bruge den sunde fornuft, når de vil spærre vejen af fra Lundgårdsiden langs jernbanen til Jordbro å for lodsejere med vejret , Bane Danmark og andre med lovligt ærinde for at undgå, at uvedkommende kommer ind på miljøcenterets område.

Man opnår i stedet for den stik modsatte effekt med afspærring af fælles vej, idet man vil have os alle tvunget ind på deres område!

Afdelingsleder Heine Vind oplyser, at de vil tilbyde lodsejerne en GMS (ifølge Viborg Stifts Folkeblad lørdag den 16 juni), så vi via vores telefon kan åbne porten ved indkørslen til centeret, men vi skal jo også ud af indhegningen igen ved vores engparceller.

Medlemmer af Viborg Sportsfisker Forening, (der værner om miljøet og hjælper naturen med udlægning af gydegrus og udsætning af havørredyngel i åen m.m. ), som vi lodsejere har givet lov til at parkere ved og på vores parceller, bliver I jo også nød til at udstyre med GMS og telefon.

Heine Vind har tidligere fortalt, at det er et krav fra Viborg Kommune, at uvedkommende holdes ude fra miljøcenterets område for at de kan opnå en miljøgodkendelse. Så ser det da underligt ud, at de faktisk gør lige det stik modsatte af betingelsen, nemlig at tvinge en masse mennesker ind på miljøcenteret!?

Mit Forslag:

Løsningen på miljøcenterets problem med at holde uvedkommende ude fra deres område, ligger i denne VM-tid lige til højrebenet, idet miljøcenteret kan dele vejen op parallelt i to veje, som der er plads til lige efter bygningen og som kan ses på billedet.

På billedet ses også inden træerne på venstre side, at vejen deler sig, hvor lastbilerne kører ind med mange læs jord dagligt efter at de er blevet vejet ved indgangsporten,

Fremover bør lastbilerne, når de har tømt deres byggejord m.m. i lergraven, køre tilbage på den modsatte side af bygningerne hen til vægten, så prisen kan afregnes og affaldsjorden m.m. forvandles til muld (eller guld).

Følger Miljøcenter Lundgård og Viborg Kommune mit forslag, kan de også skrinlægge deres ønskede fældning af træer i baneskoven (fredskov) og spare penge på en cykelrute og ekstra indhegning mod jernbanen, der ellers kan komme til at fungere som en vildtfælde for især kronvildt!

Det betyder også, at fællesvejen langs jernbanen, som miljøcenteret faktisk ikke har brug for, fortsat kan benyttes af os alle uden ekstra besvær og omkostninger for nogen. Gående og cyklister kan færdes som hidtil.

Mit forslag mener jeg selv kan beskrives som en win-win situation for alle, hvis det bliver fulgt.