Tiltrængt hjælp til mindre lufthavne

06. juli 2018, 10:55

Langt fra alt lykkes i politik. Man skal som bekendt kunne tælle til 90 for at få noget gennemført på tinge.

Så meget desto mere grund er der til at glæde sig, når der opnås vigtige konkrete resultater i samarbejde med andre partier. Og det er lige netop tilfældet med hensyn til regeringens oprettelse af en ny pulje på finansloven fra og med 2019. Formålet er, at yde et statsligt tilskud til mindre provinslufthavne, der har en forholdsvis stor udgift pr. passager til den lovbefalede sikkerhedskontrol.

Efter et besøg hos Midtjyllands Lufthavn i Karup rejste jeg sidste år denne sag overfor transportministeren og finansministeren. Begge var lydhøre  også ud fra regeringens overordnede mål om et sammenhængende Danmark i bedre balance. Her betyder de mindre lufthavne rigtig meget for borgerne og virksomhederne i fx Midt- og Vestjylland. Det er velkendt, at de mindre lufthavne har svært ved at få økonomien til at køre rundt på grund af relativt høje omkostninger med et forholdsvis lavt passagertal  sammenlignet med den gigantiske lufthavn i København.

På den baggrund er det glædeligt, at de nu får tiltrængt hjælp fra staten. Den konkrete udmøntning af puljen kommer senere, men mon ikke Midtjyllands Lufthavn kan regne med et årligt tilskud på et par millioner.

Samtidig kan vi glæde os over, at indenrigsflyafgange nu kommer med i Rejseplanen på lige fod med tog, busser og metro. Også det kan kun betyde en styrkelse af vores regionale lufthavn. Jeg har  ligeledes inspireret af et besøg i Karup  arbejdet målrettet med dette forslag og jeg noterer med stolthed, at Rejseplanen nu har taget det til sig.

Fremadrettet skal vi se på mulighederne for en liberalisering af fjernbusserne mellem provinsen og hovedstaden. I den forbindelse bør der også ses på mulighederne for mere ligestilling mellem fjernbusser og indenrigsfly når det gælder de statslige tilskud til sociale rabatter på billetterne.