Fællesvej gradvist flyttet ind til BaneDanmark

09. juli 2018, 08:13
Foto: Privatfoto

Landmændene fra Lundgård, Toftum og Gammelstrup har indtil for snart 50 år siden haft vejret til deres engparceller ved Jordbro å bag Lundgaard Teglværk via markvejen fra T-krydset Lundgårdsvej-Toftumvej.

Halvdelen af denne vej fra BaneDanmarks fredskov over til det daværende lille hvide husmandsted, ejet af Anders og Oda Sørensen blev omlagt efter ønske fra teglværksejer, Søren Otto Sørensen.

Vejen blev omlagt til at gå langs BaneDanmarks arealer i en lige linje for til sidst at munde ud i Lundgårdsvej via teglværkets allé af store træer. Vejretten fulgte naturligvis med!

Lundgaard Teglværk lavede kvalitets-mursten til konkurrencedygtige priser og der kom endda store ordrer fra udlandet, især fra Tyskland.

Søren Otto Sørensen og sønnen Christen (Kræn) måtte derfor øge produktionen for at følge med efterspørgslen.

Der blev brug for flere bygninger og gang på gang blev fællesvejen rykket nærmere på BaneDanmarks arealer for som nu delvis at ligge på deres ejendom, som det ses på vedhæftede foto sammenlignet med Viborg Kommunes kort over området ved Miljøcenter Lundgård, der blev bragt i Viborg Stifts Folkeblad torsdag den 28. juni 2018 

BaneDanmark ejer så meget af fællesvejen efter den sidste omlægning, at hvis de opsætter hegn eller placerer store kampesten i skellet, så kan lastbilerne ikke køre den vej til lergraven med deres affaldsjord.

Måske kan der dog fortsat lige blive plads til en trillebør forbi miljøcenterets bygninger?

Jeg synes, at HedeDanmark skulle have undersøgt, hvem der ejer engparcellerne ved jordbro å med vejret på fællesvejen og hvor skellene til deres naboer er, inden man laver vejspærringer med kampesten og indhegninger med porte! Man glemte at stikke en finger i jorden først!

Nu har HedeDanmark passende købt den gamle herregård Lundgaard Hovedgaard, da de straks efter overtagelsen af det tidligere Lundgaard Teglværk, begyndte at opføre sig som gammeldags herremænd.

Jeg var mandag den 25 juni blevet inviteret til et orienteringsmøde af afdelingschefen for Miljøcenter Lundgård, Heine Vind. Vi taler faktisk godt sammen selvom vores synspunkter er forskellige.

Miljøcenter Lundgård vil nu nedlægge resten af den gamle fællesvej efter at de har købt Lundgård Hovedgaard, der skal indrettes med kontorer for HedeDanmark, men så slipper de jo også for at have lastbiler med affaldsjord eller ler drønende forbi, som vi har det i Ågade i Stoholm. Her må lastbilerne ofte op på fortovet for at passere hinanden.

HedeDanmark bør vente med at nedlægge resten af den gamle fællesvej indtil der er fundet en acceptabel ordning for os alle incl. Viborg Sportsfisker Forening.

Underligt at HedeDanmark og en delegation fra Viborg Kommune havde et møde uden BaneDanmark´s deltagelse i maj måned ang. cykelrute 785 gennem deres fredskov for at miljøcenteret kan få fællesvejen for sig selv?

Med tiden, når lergraven er fyldt op og som det ser ud til nu, langt over det tidligere niveau i terrænet, så er hensigten at lave en kunstig sø på bakketoppen og "tyende" vil få adgang til området. (En fugl i hånden er bedre end 10 på taget!)

Heine er godt klar over, at det bliver svært at holde vand i den sø, så derfor vil de ansøge om, at få lov til at lede regnvandet fra deres mange bygninger derop i.

En stor del af tagpladerne er så gamle, at de sandsynligvis er fyldt med asbest.

Jeg håber fortsat på, at den sunde fornuft vinder indpas hos miljøcenteret og Viborg Kommune i denne sag!